Screen Reader Mode Icon
Để được hỗ trợ dịch thuật, vui lòng liên hệ Kelsey.Bang-Olsen@snoco.org.
 
Vui lòng giúp chúng tôi hiểu đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến bạn như thế nào bằng cách hoàn thành bản khảo sát ẨN DANH này trước ngày 28 tháng 2, 2023. Đánh dấu câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi sau hoặc hoàn thành trực tuyến: https://www.surveymonkey.com/r/snocoseniors

Question Title

* Bạn có thường xuyên sử dụng các dịch vụ của trung tâm người cao tuổi không?
How often do you utilize senior center services?

Question Title

* Bạn đã đến trung tâm người cao tuổi được bao lâu rồi?
How long have you been visiting a senior center?

Question Title

* Trong tháng qua, bạn rời khỏi nhà bao nhiêu lần?
In the past month, how often have you left home?

Question Title

* Bạn đang sống cùng ai?
Which best describes who you live with?

Question Title

* Bạn có thú cưng không?
Do you have a pet?

Question Title

* Điều nào mô tả đúng nhất nơi bạn sống?
Which best describes where you live?

Question Title

* Mã zip của bạn là gì?
What is your zip code?

Question Title

* Bạn có bị khuyết tật nào không?
Do you have a disability?

Question Title

* Bạn có uống 5 hoặc hơn đơn thuốc và/hoặc thuốc không kê đơn mỗi ngày không?
Do you take 5 or more prescriptions and/or over-the-counter medicines a day?

Question Title

* Người chăm sóc là người hỗ trợ được trả lương hoặc không, thậm chí là lương tối thiểu, và có thể là bạn bè, gia đình hoặc một chuyên gia. Bạn có người chăm sóc nào không?
A caregiver is someone who provides paid or unpaid support, even minimally, and can be a friend, family member, or professional. Do you rely on a caregiver?

Question Title

* Kể từ khi bắt đầu đại dịch, bạn đã sử dụng dịch vụ nào sau đây chưa? (Đánh dấu tất cả những gì phù hợp):
Since the start of the pandemic, have you used any of the following services? (Check all that apply)

Question Title

* Bạn có phải là cựu chiến binh?
Are you a Veteran?

Question Title

* Vui lòng cho biết tuổi của bạn:
Please indicate your age:

Question Title

* Vui lòng cho biết giới tính mà bạn xác định là:  
Please indicate which gender you identify as:

Question Title

* Vui lòng cho biết chủng tộc và/hoặc sắc tộc mà bạn xác định là:
Please indicate which race and/or ethnicity you identify as:

Question Title

* Tình trạng việc làm của bạn là gì?
What is your employment status?

Question Title

* Nguồn thu nhập chính của bạn là gì?  
What is your primary source of income?

Question Title

* Thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình bạn là bao nhiêu?
What is your household's average monthly income?

0 of 49 answered
 

T