QUALITIES DESIRED IN THE NEW SUPERINTENDENT

Question Title

* 1. Ki gwoup ou reprezante? (Tanpri chwazi yon sèl)

Question Title

* 2. Sondaj sa a ap disponib jiska 8:00 am 7 oktòb 2021.

ENSTRIKSYON: Tanpri, li chak nan 31 kalite sa yo epi make 10 karakteristik ou kwè ki pi enpòtan pou òganizasyon w lan nan seleksyon yon kandida. Ou pa bezwen priyorite seleksyon ou; tou senpleman mete yon mak chèk akote karakteristik sa yo ke ou santi ou yo ki pi enpòtan.

Tanpri chwazi sèlman 10

T