Ban tổ chức Vietwater 2023 xin trân trọng kính mời Quý vị tham gia chương trình “Kết nối Doanh nghiệp” với hơn 450 nhà cung cấp tham gia trưng bày tại triển lãm năm 2023.  Chương trình được thiết kế dựa theo nhu cầu trao đổi trực tiếp 1:1 giữa khách mua hàng trong nước và các đơn vị cung cấp quốc tế ngay tại sự kiện. Đừng bỏ lỡ cơ hội mở rộng tệp nhà cung cấp tiềm năng cùng Vietwater 2023 và chuẩn bị cho chuyến tham quan sự kiện uy tín ngành nước diễn ra từ ngày 11 – 13 tháng 10 tại SECC, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Vietwater 2023 Organizer would like to invite you to participate in the "Business Matching Programme” with more than 450 suppliers exhibiting at the exhibition. The programme is designed to meet the need of 1:1 meeting between domestic buyers and international suppliers on show floor. Do not miss the opportunity to expand the potential supplier portfolio with Vietwater 2023 and prepare for a visit to the prestigious water industry event taking place from October 11-13 at SECC, District 7, Ho Chi Minh City.

Nếu quý vị có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Ban tổ chức để được hỗ trợ | If you need assistance, please contact the Organiser:
Ms. Jenny Tran
E: jenny.tran@informa.com
M: +84 976322652

Question Title

* 1. Họ tên | Full name:

Question Title

* 2. Chức vụ | Job title:

Question Title

* 3. Công ty | Company Name:

Question Title

* 4. Email:

Question Title

* 5. Di động | Mobile:

Question Title

* 6. Tính chất doanh nghiệp của quý vị là gì? | What is your nature of business?

Question Title

* 8. Vui lòng cho biết sản phẩm/dịch vụ quý vị muốn tìm nhà cung cấp | Please choose your products/ services you want to connect:

T