Screen Reader Mode Icon

1. Đánh giá chung về EOR19

Thưa quý vị,

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19) do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương (BCT) xây dựng với sự hợp tác của DEA, và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Các phân tích trong EOR19 tập trung vào các chủ đề: nguồn tài nguyên năng lượng; tiết kiệm và hiệu quả; năng lượng tái tạo; cân đối hệ thống điện; ô nhiễm khí nhà kính và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng; gợi ý các định hướng cho các chính sách năng lượng và thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đồng thời có những khuyến nghị cho việc lập Quy hoạch năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII.

EOR19 đã được công bố vào tháng 11 năm 2019 tại Hà nội. Quý vị có thể dễ dàng nhận được tài liệu theo đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1tPnuxtm2uuFIt8xeiIlW-WTk0ZekOPhI
Dự kiến DEA và BCT tiếp tục nghiên cứu lập Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam phiên bản năm 2021 (EOR21). Nhằm đóng góp cho việc nghiên cứu EOR21 được tốt hơn, DEA và BCT thực hiện một khảo sát phỏng vấn trực tuyến, với một Bảng các câu hỏi về đánh giá tính hợp lý, cần thiết và những điều cần cải tiến của các vấn đề được nêu trong EOR19.

Vì vậy, sau khi đọc EOR19, xin quý vị vui lòng dành 10 - 15 phút để nhận định bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp của các vấn đề nêu trong EOR19 dưới đây.

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Quý vị!

Question Title

* 1. Quý vị thuộc cơ quan, tổ chức nào?

Question Title

* 2. Nhận định chung những vấn đề nghiên cứu phát triển năng lượng Việt Nam trong EOR19?

Question Title

* 3. Các chủ đề trong EOR19 có phù hợp?

Question Title

* 4. Xin xếp hạng các chủ đề theo: Rất phù hợp: 1; Khá phù hợp: 2; Ít phù hợp: 3; Không phù hợp: 4; Không có ý kiến: 5

Question Title

* 5. Các kịch bản mà EOR19  đưa ra có hợp lý?

Question Title

* 6. Khuyến nghị về các giải pháp cho phát triển năng lượng có phù hợp không?

Question Title

* 7. Các giải pháp có khả thi không?

Question Title

* 8. Quý vị có dễ dàng nhận được Báo cáo EOR19 không?

Question Title

* 9. EOR19 có được trình bày dễ hiểu không?

Question Title

* 10. EOR19 có hữu ích đối với cơ quan, tổ chức của quý vị?

Question Title

* 11. Những khuyến nghị để cải tiến, nâng cấp cho nghiên cứu EOR21? 

0 của 23 đã được trả lời
 

T