Български център за нестопанско право организира двудневно обучение за набиране на средства от НПО. Обучението е насочено към изграждането на умения и знания за стратегическите подходи в набирането на дарения от индивидуални и корпоративни дарители. Основната цел на обучението е да насърчи участниците да развият стратегии за набиране на дарения.

Подробна информация за обучението може да прочетете на www.trainings.bcnl.org.
  • Срок за кандидатстване: 29 март 2017 г.;
  • Обявяване на одобрените за участие кандидати: 7 април 2017 г.;
  • Провеждане на уебинар: последната седмица на април 2017
  • Провеждане на обучението: 11-12 май 2017 г., гр. София.
За допълнителни въпроси може да се свържете с нас по email: info@bcnl.org или тел: 02/ 981 66 17. Лице за контакт Вася Василева

* 1. Данни за организацията

* 2. Данни за участника

* 3. Какви са целите на Вашата организация?

* 4. Организирала ли е Вашата организация инициативи за набиране на средства? 
(Mоля посочете до 2 примера от последните 2 години)

* 6. Какъв процент от приходите ви за 2016 г. са от дарения:

* 7. Участвали ли сте в семинар и/или обучение по теми, свързани с набирането на средства?
(Моля, посочете година, тема на обучението, организатор и място на провеждане.)

T