Foirm chlárúcháin -  Ióga le Linda

Beidh na seisiúin seo ar siúl gach Déardaoin @ 20.00 fríd Google Meet. Gheobhaidh tú nasc nua gach seachtain trí ríomhphost sula dtosaíonn an seisiún an tráthnóna sin. Déan cinnte clárú roimh an 17.00 ar an 3/2/21 más mian leat a bheith cláraithe don chéad seisiún ar an 4/2/21.

Beidh na ranganna ar siúl ar feadh 6 seachtainí. Beidh na ranganna óiriúnach do thosaitheoirí agus daoine a d'fhreastail ar ranganna yoga roimhe.

Ar an ábhar go mbeidh na ranganna ar siúl ar líne bheadh muid buíoch dá gcuirfeadh gach duine a micreafóin as(mute) don tseisiún.

Question Title

* 1. Líon amach na sonraí thíos le clárú.

Question Title

* 2. Má tá aon riachtanais speisialta agat m.sh fadhbanna droma srl. bheadh muid buíoch dá gcuirfeá ar an eolas muid. Beidh Linda ábalta moltaí a dhéanamh le linn an ranga má tá ar an eolas faoi riachtanais roimh ré.

T