Благодаря ти за участието

След изменението на Регламент (ЕС) № 165/2014 , интелигентен тахограф версия 2 трябва да се монтира във:
  • всички новорегистрирани МПС - към 21 август 2023 г.;
  • всички регистрирани превозни средства, оборудвани с аналогов и дигитален тахограф (G1), извършващи международни автомобилни превози и каботаж - до 31 декември 2024 г.;
  • всички регистрирани превозни средства, оборудвани с интелигентен тахограф версия 1 (G2V1), извършващи международен автомобилен транспорт и каботаж - до 18 август 2025 г
На компаниите се препоръчва да направят план за модернизация, за да гарантират, че техните превозни средства, извършващи международен транспорт, са модернизирани по време на периодичното им посещение за инспекция в сервиза (на всеки 2 години).

T