WITAMY W EUROPEJSKIM BADANIU UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WOLONTARIATU SPORTOWEGO

Drogi Kolego,

POTRZEBUJEMY TWOJEJ OPINII I ZAANGAŻOWANIA, ABY WSPÓLNIE ROZWIJAĆ WOLONTARIAT SPORTOWY.

Wiecie, że wolontariusze są niezbędni na każdym poziomie sportu, od lokalnego uczestnictwa na poziomie podstawowym po elitarne zawody międzynarodowe. Tak wiele zawodów sportowych i aktywności fizycznej nie mogłoby się wydarzyć bez tych, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, energię i zaangażowanie na rzecz naszego sektora. Wielu wolontariuszy czerpie z tego ogromne korzyści osobiste i społeczne. Wolontariat sportowy w najlepszym wydaniu to sytuacja, w której obie strony wygrywają.

Jednak jeszcze przed pojawieniem się Covid-19 istniały dowody na to, że wolontariat sportowy w całej Europie słabnie. Obecnie pojawiają się niepokojące sygnały, że pandemia pogorszyła sytuację, co może mieć długofalowe skutki. W miarę jak europejski sport zaczyna się odradzać, istnieje realna potrzeba znalezienia praktycznych sposobów na odbudowę siły wolontariatu poprzez przyciągnięcie większej liczby osób o odpowiednim nastawieniu, motywacji i umiejętnościach oraz zatrzymanie ich dzięki dobrej jakości szkoleniom i zarządzaniu wolontariuszami.

To badanie jest jedyną w swoim rodzaju próbą dotarcia do najszerszego grona organizacji sportowych, niezależnie od ich kształtu i wielkości (klubów, stowarzyszeń, federacji itp.) w całej Europie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób branża ta rekrutuje, szkoli i zarządza swoimi wolontariuszami. Chcemy także dowiedzieć się, jakie wyzwania stoją przed organizacjami sportowymi w związku z wolontariatem oraz poznać możliwe rozwiązania.

NIE WYMAGA SIĘ OD CIEBIE ZBYT WIELE PISANIA. ODPOWIEDZI NA WIĘKSZOŚĆ PYTAŃ SĄ ZAZNACZANE TYLKO W POLU WYBORU.

Badanie jest kluczową częścią V4V, projektu sportowego w ramach programu Erasmus+ prowadzonego przez Europejskie Obserwatorium Sportu i Zatrudnienia (EOSE) przy aktywnym wsparciu 12 partnerów (krajowych i międzynarodowych federacji sportowych, organu rządowego, dwóch uniwersytetów, dwóch ośrodków badawczych i dwóch sieci europejskich).
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.v4v-sport.eu.

(Uwaga do kolegów z Wielkiej Brytanii: mimo że V4V jest finansowane przez Unię Europejską, UE uznaje Wielką Brytanię za ważny kraj partnerski, zwłaszcza w dziedzinie sportu, a wasze odpowiedzi w tej ankiecie są równie ważne i również skorzystacie z jej wyników).

Celem V4V jest:
  • Gromadzenie, analizowanie i przedstawianie kluczowych danych statystycznych dotyczących wolontariuszy sportowych - roli, jaką odgrywają w organizacjach sportowych, proporcji między liczbą mężczyzn i kobiet, grup wiekowych, niepełnosprawności, wartości dodanej, jaką wnoszą itp.
  • Tworzenie praktycznych wskazówek i zestawów narzędzi internetowych dla organizacji sportowych i wolontariuszy w celu poprawy ich rekrutacji, szkolenia, zatrzymywania i rozwoju.
  • Zorganizowanie Europejskiego Szczytu Umiejętności Wolontariatu Sportowego (planowanego na grudzień 2023 r.) dla wszystkich zainteresowanych stron w celu przeanalizowania wyników i sformułowania strategii.
Wszystkie innowacyjne raporty i zestawy narzędzi zostaną bezpłatnie udostępnione społeczności sportowej, ale udział w tym badaniu zapewni Ci priorytetowy dostęp.

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCENIE SWOJEGO CENNEGO CZASU NA WYPEŁNIENIE TEJ WAŻNEJ ANKIETY!

Twoje odpowiedzi w ankiecie internetowej będą traktowane anonimowo w sposób uniemożliwiający identyfikację Ciebie i będą widoczne tylko dla zespołu EOSE, który będzie odpowiedzialny za ich analizę. Dane będą przetwarzane zgodnie z europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). Jeśli zdecydujesz się podać swoje dane osobowe w końcowej części ankiety, to zachowamy je do celów projektu i dalszych działań związanych z wolontariatem sportowym i wykorzystamy je wyłącznie do ponownego kontaktu z Tobą w przypadku bezpośredniego pytania lub dalszych konsultacji, albo do dzielenia się z Tobą najnowszymi osiągnięciami projektu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Geoffem Carrollem lub Aurélienem Favre (geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) z EOSE, którzy koordynują te badania.

Z niecierpliwością czekamy na Twoją odpowiedź

Z poważaniem,

Zespół zarządzający projektem V4V
PARTNERSTWO W PROJEKCIE V4V:
S2A Partnership

Współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
 
2% of survey complete.

T