LAIPNI LŪGTI PĒTĪJUMĀ PAR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBA SPORTĀ PRASMĒM

Dārgie kolēģi,

MUMS IR NEPIECIEŠAMS JŪSU VIEDOKLIS UN IEGULDĪJUMS, LAI KOPĪGI ATTĪSTĪTU BRĪVPRĀTĪGO DARBU SPORTĀ.

Jūs zināt, ka brīvprātīgie ir ļoti svarīgi visos sporta līmeņos, sākot no tautas sporta līdz pat augstu sasniegumu starptautiskajām sacensībām. Tik daudz sporta un fizisko aktivitāšu vienkārši nevarētu notikt bez tiem, kuri brīvprātīgi velta savu laiku, enerģiju un atdevi mūsu nozarei. Daudzi brīvprātīgie no brīvprātīgā darba gūst milzīgu personisku un sociālu labumu. Brīvprātīgais darbs sportā vislabākajā gadījumā ir abpusēji izdevīga situācija.

Tomēr, jau pirms Kovida bija pierādījumi, ka brīvprātīgais darbs sportā Eiropā samazinājās. Tagad ir satraucošas pazīmes, ka pandēmija ir pasliktinājusi situāciju, un tam varētu būt ilgtermiņa ietekme. Tā kā Eiropas sports sāk atveseļoties, ir patiešām nepieciešams rast praktiskus veidus, kā, izmantojot kvalitatīvu brīvprātīgo apmācību un vadību, atjaunot brīvprātīgo darbaspēku, piesaistot vairāk cilvēku ar pareizu attieksmi, motivāciju un prasmēm un noturot tos.

Šī aptauja ir unikāls mēģinājums uzrunāt visdažādākās juridiskās formas un lieluma sporta organizācijas (klubus, apvienības, federācijas u. c.) visā Eiropā, lai uzzinātu vairāk par to, kā šajā nozarē tiek pieņemti darbā, apmācīti un vadīti brīvprātīgie. Mēs arī vēlamies izpētīt problēmas, ar kurām sporta organizācijas saskaras saistībā ar brīvprātīgo darbu, un uzzināt par iespējamiem risinājumiem.

JUMS NETIEK PRASĪTS RAKSTĪT ĻOTI DAUDZ ATBILDES. ATBILDES UZ LIELĀKO DAĻU JAUTĀJUMU IR TIKAI "ATZĪMĒJAMAS".

Pētījums ir būtiska daļa no V4V - Erasmus+ sporta projekta, ko vada Eiropas Sporta un nodarbinātības observatorija (EOSE) ar 12 partneru (valstu un starptautisko sporta federāciju, valsts iestāžu, divu universitāšu, divu pētniecības centru un divu starptautisku Eiropas organizāciju) aktīvu atbalstu.
Sīkāku informāciju var atrast: http://www.v4v-sport.eu.

(Piezīme kolēģiem Apvienotajā Karalistē: lai gan V4V finansē Eiropas Savienība, ES atzīst, ka Apvienotā Karaliste ir svarīga partnervalsts, jo īpaši sporta jomā, un jūsu atbildes šajā aptaujā ir vienlīdz svarīgas, un arī jūs gūsiet labumu no tās rezultātiem).

V4V mērķis ir:
  • Apkopot, analizēt un ziņot par galvenajiem statistikas datiem par sporta brīvprātīgajiem - par viņu lomu sporta organizācijās, vīriešu un sieviešu īpatsvaru, iesaistītajām vecuma grupām, to invaliditāti, brīvprātīgo pievienoto vērtību utt.
  • Izveidot praktiskas vadlīnijas un tiešsaistes rīku komplektus sporta organizācijām un brīvprātīgajiem, lai uzlabotu viņu uzņemšanu, apmācību, noturēšanu un profesionālo izaugsmi.
  • Organizēt Eiropas sporta brīvprātīgā darba prasmju samitu (plānots 2023. gada decembrī), kurā visas ieinteresētās puses izskatīs rezultātus un formulēs stratēģijas.
Visi inovatīvie ziņojumi un rīku komplekti būs brīvi pieejami sporta sabiedrībai, taču, piedaloties šajā aptaujā, jums tiks nodrošināta prioritāra piekļuve.

PALDIES, KA VELTĪJĀT SAVU DĀRGO LAIKU, LAI AIZPILDĪTU ŠO SVARĪGO APTAUJU!

Jūsu atbildes uz tiešsaistes aptaujas jautājumiem tiks apstrādātas anonīmi, neidentificējot jūsu identitāti, un tās redzēs tikai EOSE komanda, kas būs atbildīga par analīzi. Dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Ja aptaujas noslēguma sadaļā nolemsiet ievadīt savus personas datus, mēs tos saglabāsim projekta un turpmāko ar brīvprātīgo darbu sportā saistīto pasākumu vajadzībām un izmantosim tikai, lai atkārtoti sazinātos ar jums tieša jautājuma vai turpmāku konsultāciju gadījumā vai lai dalītos ar jums jaunākajos projekta notikumos.

Ja jums nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar Džefu Kerolu (Geoff Carroll) vai Oreljēnu Favru (Aurélien Favre) geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) no EOSE, kas koordinē šo pētījumu.

Gaidām Jūsu atbildi,

Ar cieņu,

V4V projekta vadības komanda
V4V PROJEKTA PARTENRĪBA:
S2A Partnership

Līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+.
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.
 
2% of survey complete.

T