SVEIKI ATVYKĘ Į EUROPOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS SPORTO SRITYJE ĮGŪDŽIŲ TYRIMĄ

Gerbiamasis(-oji) kolega,

MUMS REIKIA JŪSŲ NUOMONĖS IR INDĖLIO, KAD GALĖTUME KARTU PLĖTOTI SPORTO SAVANORYSTĘ.

Jūs žinote, kad savanoriai yra labai svarbūs visuose sporto lygmenyse - nuo mėgėjų dalyvavimo iki elitinių tarptautinių varžybų. Tiek daug sporto ir fizinio aktyvumo veiklų tiesiog negalėtų vykti be tų, kurie laisva valia skiria savo laiką, energiją ir atsidavimą mūsų sektoriui. Daugelis savanorių gauna didžiulę asmeninę ir socialinę naudą iš savo savanoriškos veiklos patirties. Geriausia, kad savanoriška veikla sporte yra abipusiai naudinga.

Tačiau dar prieš COVID 19 buvo įrodymų, kad savanoriška sporto veikla mažėja visoje Europoje. Dabar yra nerimą keliančių požymių, kad pandemija pablogino situaciją, ir tai gali turėti ilgalaikį poveikį. Europos sportui atsigaunant, reikia rasti praktinių būdų, kaip atkurti savanorių darbo jėgą, pritraukiant daugiau tinkamo požiūrio, motyvacijos ir įgūdžių turinčių žmonių ir juos išlaikant, pasitelkiant kokybišką savanorių mokymą ir valdymą.

Ši apklausa - tai unikalus bandymas apklausti kuo daugiau įvairių formų ir dydžių sporto organizacijų (klubų, asociacijų, federacijų ir t. t.) visoje Europoje, kad sužinotume daugiau apie tai, kaip organizacijos sutelkia, rengia ir valdo savanorius. Taip pat norime išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais sporto organizacijos susiduria dėl savanoriškos veiklos, ir išgirsti apie galimus sprendimus.

JŪSŲ NEPRAŠOMA DAUG RAŠYTI. ATSAKYMAI Į DAUGUMĄ KLAUSIMŲ YRA TIK "VARNELE" PAŽYMĖTI.

Ši apklausa yra pagrindinė "V4V" - "Erasmus+" sporto projekto, kurį koordinuoja Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE) ir kurį aktyviai remia 12 partnerių (nacionalinės ir tarptautinės sporto federacijos, vyriausybinė įstaiga, du universitetai, du mokslinių tyrimų centrai ir du Europos tinklai) - dalis.
Daugiau informacijos galite rasti adresu: http://www.v4v-sport.eu.

(Pastaba kolegoms Jungtinėje Karalystėje: nors V4V finansuoja Europos Sąjunga, ES pripažįsta, kad Jungtinė Karalystė yra svarbi šalis partnerė, ypač sporto srityje, todėl jūsų atsakymai į šią apklausą yra lygiai taip pat svarbūs, o rezultatai bus naudingi ir jums.)

V4V siekiama:
  • Rinkti, analizuoti ir pateikti pagrindinius statistinius duomenis apie sporto savanorius - jų vaidmenį sporto organizacijose, vyrų ir moterų santykį, amžiaus grupes, neįgalumą, sukuriamą pridėtinę vertę ir kt.
  • Sukurti praktines gaires ir internetinių priemonių rinkinius sporto organizacijoms ir savanoriams, kad būtų galima pagerinti jų įdarbinimą, mokymą, išlaikymą ir tobulėjimą.
  • Surengti Europos sporto savanoriškos veiklos įgūdžių aukščiausiojo lygio susitikimą (planuojama 2023 m. gruodžio mėn.), kuriame visos suinteresuotosios grupės apsvarstytų rezultatus ir parengtų strategijas.
Visos novatoriškos ataskaitos ir priemonių rinkiniai bus laisvai prieinami sporto bendruomenei, tačiau dalyvaudami šioje apklausoje turėsite pirmenybę.

DĖKOJAME, KAD SKYRĖTE SAVO BRANGAUS LAIKO DALYVAUTI ŠIOJE SVARBIOJE APKLAUSOJE!

Jūsų atsakymai į interneto apklausos klausimus bus anoniminiai ir neidentifikuojantys jūsų tapatybės, juos matys tik EOSE komanda, kuri bus atsakinga už analizę. Duomenys bus tvarkomi laikantis Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). Jei nuspręsite įvesti savo asmens duomenis paskutinėje apklausos dalyje, juos saugosime projekto ir tolesnės veiklos, susijusios su sporto savanoryste, tikslais ir naudosime tik tam, kad pakartotinai su jumis susisiektume tiesioginio klausimo ar tolesnės konsultacijos atveju arba kad pasidalytume su jumis naujausiais projekto įvykiais.

Jei jums reikia pagalbos, kreipkitės į Geoff Carroll arba Aurélien Favre (geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) iš EOSE, kurie koordinuoja šią mokslinių tyrimų veiklą.

Laukiame jūsų atsakymo

Pagarbiai,

V4V projekto valdymo komanda
V4V PROJEKTO PARTNERYSTĖ:
S2A Partnership

Iš dalies finansuojama Europos Sąjungos programos "Erasmus+" lėšomis.
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.
 
2% of survey complete.

T