TERE TULEMAST EUROOPA SPORDIVALDKONNA VABATAHTLIKE OSKUSTE UURINGULE

Hea kolleeg,

VAJAME SINU ARVAMUST JA PANUST SPORDIVALDKONNA VABATAHTLIKE UURINGUSSE.

Vabatahtlike panus sporti on ülioluline igal tasandil, alates kohalikust rohujuuretasandist kuni rahvusvaheliste suurvõistlusteni. Spordivaldkond ei saaks toimida ilma vabatahtlike abita, kes panustavad oma aega, energiat ja on väga pühendunud. Paljud vabatahtlikud saavad oma vabatahtliku töö käigus omandatud kogemustest suurt isiklikku ja sotsiaalset kasu. Spordivaldkonnas tegutsevate vabatahtlike tegevusest võidavad kõik osapooled.

Juba enne Covidit oli märke vabatahtlike tegevuse langustrendi kohta kogu Euroopas. Pandeemia on olukorra hullemaks muutnud ja sellel võib olla pikemaajaline mõju. Kuna Euroopa sport hakkab taastuma, on vajadus leida praktilisi viise vabatahtlike tööjõu ülesehitamiseks, kaasates juurde positiivse suhtumise, motivatsiooni ja oskustega inimesi ning hoides neid sektori juures kvaliteetsete koolituste ja juhendamise kaudu.

Antud uuring aitab jõuda väga laia hulga eri liiki ja suurusega spordiorganisatsioonideni (klubid, ühendused, alaliidud jne) üle Euroopa ja saada rohkem teavet selle kohta, kuidas spordivaldkond värbab, koolitab ja juhendab oma vabatahtlikke. Samuti tahame uurida, millised on spordiorganisatsioonide probleemid seoses vabatahtlike tööjõuga ja kuulda Teie arvamust erinevate lahenduste kohta.

ANTUD KÜSIMUSTIKULE VASTAMINE EI VÕTA PALJU AEGA, KUNA PEAMISELT ON TEGEMIST VALIKVASTUSTEGA.

Uuring on oluline osa Erasmus+ V4V spordiprojektist, mida koordineerib Euroopa Spordi ja Tööhõive Keskus (edaspidi EOSE), milles osalevad 12 partnerit (riiklikud ja rahvusvahelised spordialaliidud, valitsusorganisatsioonid, kaks ülikooli, kaks uurimiskeskust ja kaks Euroopa võrgustikorganisatsiooni, sh Spordikoolituse ja -Teabe SA).
Lisateavet V4Vprojekti ja partnerite kohta leiate aadressilt: http://www.v4v-sport.eu.

(Ühendkuningriigi partneritele: kuigi V4V projekti rahastab Euroopa Liit, tunnistab EL, et Ühendkuningriik on oluline partnerriik, eriti spordi jaoks, ning Teie vastused sellele uuringule on väga olulised, lisaks saate tulemustest kasu.)

V4V projekti eesmärgid on:
  • Koguda, analüüsida ja koostada aruanne spordivaldkonna vabatahtlike tegevuse kohta - nende roll spordiorganisatsioonides, meeste ja naiste osakaal, erinevate vanuserühmade kaasatus, puuetega inimeste kaasatus, lisandväärtus jne
  • Töötada välja praktilised juhendmaterjalid ja veebipõhised tööriistad spordiorganisatsioonidele ja vabatahtlikele, et parandada nende värbamist, koolitust, kaasamist ja arengut
  • Korraldada Euroopa riikide spordivaldkonnas tegutsevate vabatahtlike oskuste teemaline konverents (kavandatud detsembris 2023), et tutvustada sidusrühmadele projekti tulemusi ja uusi lahendusi.
Kõik uuenduslikud aruanded ja tööriistad tehakse spordikogukonnale vabalt kättesaadavaks, kuid käesolevas uuringus osalejatele antakse eelisjuurdepääs.

TÄNAME TEID, ET PANUSTATE OMA VÄÄRTUSLIKKU AEGA SELLE OLULISE UURINGU LÄBIVIIMISEKS!

Teie poolt antud veebiküsitluse vastused on anonüümsed ja neid näeb ainult EOSE meeskond, kes vastutab analüüsi eest. Andmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR). Kui otsustate sisestada küsitluse lõppu oma isikuandmed, säilitatakse neid projekti ja vabatahtlike tegevuse järelmeetmetega seotud eesmärkidel ning kasutatakse ainult selleks, et Teiega küsimuste või konsulteerimisvajaduse korral uuesti ühendust võtta või jagada Teiega projekti viimaseid arenguid.

Küsimuste korral palume võtta ühendust projekti koordinaatoritega EOSE-st: Geoff Carroll või Aurélien Favree-post:(geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org)

Teie vastust oodates,

Lugupidamisega

V4V projekti meeskond
V4V PROJEKTIPARTNERLUS:
S2A Partnership

Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaasrahastamisel.
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
 
2% of survey complete.

T