ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Αγαπητέ συνάδελφε,

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Γνωρίζετε ότι οι εθελοντές είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε επίπεδο του αθλητισμού, από την τοπική συμμετοχή σε επίπεδο βάσης έως τις διεθνείς διοργανώσεις ελίτ. Τέτοιας έκτασης αθλητική και φυσική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς εκείνους που προσφέρουν ελεύθερα το χρόνο, την ενέργεια και τη δέσμευσή τους στον τομέα μας. Πολλοί εθελοντές αποκομίζουν τεράστια προσωπικά και κοινωνικά οφέλη από την εθελοντική τους εμπειρία. Ο αθλητικός εθελοντισμός, στην καλύτερη περίπτωση, είναι μια κατάσταση "win-win".

Ακόμη και πριν από το Covid, ωστόσο, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο αθλητικός εθελοντισμός βρισκόταν σε πτώση σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν τώρα ανησυχητικές ενδείξεις ότι η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση και αυτό θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Καθώς ο ευρωπαϊκός αθλητισμός κινείται προς την ανάκαμψη, υπάρχει πραγματική ανάγκη να βρεθούν πρακτικοί τρόποι για την ανασυγκρότηση του εθελοντικού δυναμικού με την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων με τις σωστές στάσεις, κίνητρα και δεξιότητες, και τη διατήρησή τους μέσω καλής ποιότητας εκπαίδευσης και διαχείρισης των εθελοντών.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μια μοναδική προσπάθεια να προσεγγίσει το ευρύτερο φάσμα αθλητικών οργανώσεων κάθε μορφής και μεγέθους (συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες κ.λπ.) σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να μάθει περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο ο τομέας προσλαμβάνει, εκπαιδεύει και διαχειρίζεται τους εθελοντές του. Θέλουμε επίσης να διερευνήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί όσον αφορά τον εθελοντισμό και να ακούσουμε για πιθανές λύσεις.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΛΙΚΑΡΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

Η έρευνα αποτελεί βασικό μέρος του V4V, ενός αθλητικού προγράμματος Erasmus+, του οποίου ηγείται το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Επαγγελμάτων Αθλητισμού (EOSE) με την ενεργό υποστήριξη 12 εταίρων (εθνικές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, ένας κυβερνητικός φορέας, δύο πανεπιστήμια, δύο ερευνητικά κέντρα και δύο ευρωπαϊκά δίκτυα).
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.v4v-sport.eu.

(Σημείωση για τους συναδέλφους στο Ηνωμένο Βασίλειο: παρόλο που το V4V χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σημαντική χώρα εταίρος, ιδίως για τον αθλητισμό, και οι απαντήσεις σας σε αυτή την έρευνα είναι εξίσου σημαντικές και θα επωφεληθείτε επίσης από τα αποτελέσματα).

Στόχος του V4V είναι:
  • Συλλογή, ανάλυση και αναφορά βασικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους εθελοντές του αθλητισμού - οι ρόλοι που διαδραματίζουν στους αθλητικούς οργανισμούς, η ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ηλικιακές ομάδες που συμμετέχουν, οι αναπηρίες, η αξία που προσθέτουν κ.λπ.
  • Δημιουργία πρακτικών οδηγιών και ηλεκτρονικών εργαλείων για αθλητικούς οργανισμούς και εθελοντές για τη βελτίωση της πρόσληψης, της κατάρτισης, της διατήρησης και της εξέλιξής τους.
  • Διοργάνωση μιας Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για τις δεξιότητες του αθλητικού εθελοντισμού (προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2023) για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να εξετάσουν τα αποτελέσματα και να διαμορφώσουν στρατηγικές.
Όλες οι καινοτόμες εκθέσεις και οι εργαλειοθήκες θα διατεθούν ελεύθερα στην αθλητική κοινότητα, αλλά με τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα θα έχετε πρόσβαση κατά προτεραιότητα.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ!

Οι απαντήσεις σας στην ηλεκτρονική έρευνα θα αντιμετωπιστούν ανώνυμα με τρόπο που δεν θα σας προσδιορίζει και θα τις δει μόνο η ομάδα της EOSE που θα είναι υπεύθυνη για την ανάλυση. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Εάν αποφασίσετε να καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο τελικό τμήμα της έρευνας, θα τα διατηρήσουμε για τους σκοπούς του έργου και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης γύρω από τον αθλητικό εθελοντισμό και θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο για να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας σε περίπτωση άμεσης ερώτησης ή περαιτέρω διαβούλευσης ή για να μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις από το έργο.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον Geoff Carroll ή τον Aurélien Favre (geoff.carroll@eose.org / aurelien.favre@eose.org) από την EOSE, οι οποίοι συντονίζουν αυτή την ερευνητική δραστηριότητα.

Ανυπομονούμε να λάβουμε την απάντησή σας

Με εκτίμηση,

Η ομάδα διαχείρισης του προγράμματος V4V.
H μετάφραση και η επιμέλεια της μετάφρασης του ακόλουθου ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Γεώργιο Πίγκο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της ΓΓΑ, την Σοφία Δημητριάδη και την Βασιλική Σπυροπούλου, συντονιστές υπευθύνους της προαναφερόμενης Δ/νσης της ΓΓΑ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V4V:
S2A Partnership

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 
2% of survey complete.

T