Wyjazd do Francji dla osób związanych z sektorem kosmicznym.

Twoje zainteresowania, praca, startup związane są z sektorem kosmicznym? Mieszkasz w Krakowie?
Trafia się niepowtarzalna okazja wyjechania do Tuluzy i uczestniczenia w spotkaniach z francuskimi firmami i startupami związanymi z sektorem kosmicznym (m.in. Francuska Agencja Kosmiczna, Aerospace Valey, B612 Innovation Center, Airbus).

Dlaczego Tuluza?
To główny ośrodek przemysłu lotniczego i kosmicznego Francji – siedziba koncernu lotniczego Airbus oraz centrum badań lotniczych i kosmicznych.

Kiedy?
👉 Planowany termin wyjazdu we wrześniu: 17-21 lub 10-14 września. DO POTWIERDZENIA! Może ulec przesunięciu.
👉 ZAPISY trwają do 7 lipca 2019.

Wyjazd współfinansowany jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz Krakowski Park Technologiczny.

Uwaga:
👉 Pokrywamy koszty przelotów i noclegu.
👉 Liczba miejsc ograniczona.
O osobach zakwalifikowanych na wyjazd poinformujemy mailowo w połowie lipca.

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres e-mail

Question Title

* 3. Numer telefonu

Question Title

* 4. Czy mieszkasz w gminie Kraków?

Question Title

* 5. Czym się zajmujesz?

Question Title

* 6. Podaj nazwę i adres swojej organizacji

Question Title

* 7. W jakim wieku jesteś?

Question Title

* 8. Czy i w jaki sposób związany/związana jesteś z sektorem kosmicznym?

Question Title

* 9. Dlaczego chcesz uczestniczyć w wyjeździe do Tuluzy?

Question Title

* 10. Wybierz obszary z którymi jesteś związany/związana.

Question Title

* 11. Na jakim etapie rozwoju jest Twój projekt związany z sektorem kosmicznym?

Question Title

* 12. Czy korzystasz lub planujesz korzystać z danych satelitarnych Copernicus? Jeśli tak to w jakim celu?

Question Title

* 13. Czy współpracujesz z firmami lub organizacjami w obszarze SpaceTech? Jeśli tak to z jakimi?

Question Title

* 14. Czy chciałbyś zaprezentować swój projekt/startup w akceleratorze B612 (www.b612-toulouse.com)

Question Title

* 15. Zobowiązuję się do udziału we wskazanym, po powrocie z wyjazdu, przez KPT wydarzeniu w Krakowie w 4 kwartale 2019 roku dotyczącym tech. kosmicznych. Podczas wydarzenia deklaruję gotowość do zaprezentowania podsumowania z wyjazdu.

Question Title

* 16. Poziom znajomości j. angielskiego.

Question Title

* 17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia.

Question Title

* 18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834 mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z udziałem w Toulouse Innovation Adventure.

Question Title

* 19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834 moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o ofertach wsparcia, eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną.

Question Title

* 20. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jako administrator danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO informuje, że:
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu;
- posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych;
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią RODO;
- w celu realizacji uprawnień lub zgłaszania incydentów należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym iod@kpt.krakow.pl;
- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych jest ona ważna prze okres 10 lat;
- masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Krakowski Park Technologiczny pełni rolę administratora danych na potrzeby realizacji projektu i będzie przetwarzać dane obowiązkowe przez okres nie dłuższy niż rok od dnia zakończenia programu.

Question Title

* 21. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Toulouse Innovation Adventure i akceptuję jego treść.

T