Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Hội thảo Kỹ thuật được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm VIETWATER 2023 diễn ra từ ngày 11 - 12/10/2023 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, Tp.HCMC. Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình. Chương trình không mất phí tham dự.

Many thanks for your interest in our Technical Seminar which are held alongside VIETWATER 2023 happened from 11-12/10/2023. Please provide the required information below to register to join our events. The programme is free-to-attend.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi | If you need further assistance, please contact us:

Ms. Hà Giang (Donna)

T: +84 28 3622 2588 (ext. 161)

E: donna.ha@informa.com

Question Title

* 1. Your full name | Họ tên:

Question Title

* 2. Your job title | Chức vụ:

Question Title

* 3. Your mobile number | Số di động:

Question Title

* 4. Your email | Email:

Question Title

* 5. Your company name | Tên công ty:

Question Title

* 6. Company address | Địa chỉ công ty:

T