Giới thiệu

Thư viện Công cộng Tacoma (Tacoma Public Library - TPL) cần sự giúp đỡ của bạn để cải thiện các dịch vụ thư viện ở các khu phố Eastside và Hilltop, nơi các chi nhánh khu phố đóng cửa vào năm 2011 do cắt giảm ngân sách. Quá trình này cũng sẽ xem xét các lựa chọn để mô tả lại Thư viện Chính ở trung tâm thành phố.

Ý kiến và sự tham gia của cộng đồng rất quan trọng, và vì vậy chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ dùng một vài phút để hoàn thành cuộc khảo sát này. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi đề ra các lựa chọn tốt nhất cho TPL để cung cấp dịch vụ thư viện và / hay cơ sở cho cộng đồng Hilltop và Eastside, hiện tại và trong tương lai.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, vui lòng truy cập trang web của dự án tại https://www.tpleastsidehilltop.org/

Bạn cũng có thể gửi email cho nhân viên dự án tại jonathan@berkconsulting.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến khảo sát hay dự án.
0 of 20 answered
 

T