Introduction

Kailangan ng Tacoma Public Library (TPL) ng iyong tulong upang mapagpabuti ang mga serbisyo ng silid-aklatan sa Eastside at mga purok ng Hilltop, kung saan nagsara ang mga sangay noong 2011 dahil sa pagbawas ng budyet. Isasaalang-alang din ng proseso ang mga pagpipilian sa pagbabago ng Main Library sa bayan.

Ang mungkahi at paglahok ng komunidad ay mahalaga, kaya inaasahan namin na magbigay kayo ng ilang sandali para kumpletuhin itong survey. Ang inyong mga tugon ay makakatulong sa amin upang magmungkahi ng mga pinakamahusay na pagpipilian para sa TPL na magbigay ng serbisyo pang silid-aklatan at/o mga pasilidad para sa mga komunidad ng Hilltop at Eastside, ngayon at papunta sa kinabukasan.

Para sa karagdagang impormasyon at manatiling alerto, mangyaring bisitahin ang website ng proyekto sa https://www.tpleastsidehilltop.org/  

Pwede ka ring mag-email sa tauhan ng proyekto sa jonathan@berkconsulting.com kung ikaw ay mayroong katanungan tungkol sa survey o proyekto.
0 of 20 answered
 

T