Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Wakaaladee ayaad ka qaadatay adeegyada?

Question Title

* 2. Wareysiga adeegyada taageerada dhibaneyaasha loo geystay weerarka jinsiga

  Si xooggan u Qilaafsan Qilaafsan Maya baddalaad Waafaqsan Si xooggan u Waafaqsan
Shaqaalaha waxay igu kaalmeyeen in aan dareemo rajo, waxaan aaminsanahay in waxyaabaha isbaddali karaan soona roonaan karaan.
Adeegyada waxay igu kaalmeyeen in aan barto xirfado iyo falal aan nafteyda ku kaalmeeyo. Adeegyada waxay igu kaalmeyeen in aan ogaado taageerada nolosheyda ama bulshadeyda.
Adeegyada waxay igu kaalmeyeen in aan wax badan ka barto talooyinka iyo xulashooyinka aan heli karo aniga.
Shaqaalaha waxay xushmeyeen baahideyda, aqoonsigeyga, iyo noloshii hore.
Waqtiyada iyo goobaha adeegyada waa ii fiican yahiin.
Aniga kaalmo ayaan ka geystay noocyada adeegyada aan qaadan doono.
Waxaan isticmaali doonaa adeegyadaan mar kale ama waxaan kula tallin doonaa saaxiib.

Question Title

* 3. Maxay ahayd qeybta ugu waxtarka badan adeegyada?

Question Title

* 4. Sidee ayay adeegyada ku wanaagsanaan karaan?

Question Title

* 5. Ma jiraan wax kale aad dooneysid in aan ogaano?

Question Title

* 6. Da'da:

Question Title

* 7. Tirada dadka (Goobo ku wareeji dhamaan inta lagu dabaqi karo)

Question Title

* 8. Maxay yahiin noocyada adeegyada aad ka isticmaashay bixiyahaan? (Goobo ku wareeji dhamaan inta lagu dabaqi karo)

0 of 8 answered
 

T