Chestionarul se adresează profesorilor de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) din învățământul secundar (gimnazial și liceal – elevi cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani) și își propune să culeagă informații despre practicile de predare a disciplinelor STEM. Rezultatele studiului vor fi făcute publice online, gratuit, până la finele lui 2018 și vor figura în Observatorul Scientix.
Vă invităm, în calitatea dumneavoastră de profesor STEM, să completați chestionarul și să ne oferiți feedback în legătură cu cel puțin una dintre clasele la care predați discipline STEM. Dacă predați la mai multe clase, la finalul chestionarului veți avea posibilitatea să oferiți informații despre alte trei clase la care predați discipline STEM, reluând doar întrebările specifice (întrebările 1-4).
În accepțiunea noastră, „clasă” se referă la grupul de elevi care participă la o lecție anume.
Obiectivul acestui chestionar este de a evalua practicile curente ale profesorilor de discipline STEM în privința modului în care își organizează activitatea didactică. În mod concret, chestionarul va analiza domenii precum abordările pedagogice, tipul de resurse folosite de profesori și elevi pentru a facilita predarea și învățarea STEM, utilizarea TIC în procesul de predare și nevoia de activități de formare specifice.
De asemenea, aveți posibilitatea să contribuiți suplimentar la acest studiu, exprimându-vă disponibilitatea de a fi contactat pentru a oferi un studiu de caz.
Completarea chestionarului nu durează mai mult de 20 de minute.

Culegerea și procesarea datelor
Datele culese în cadrul acestui chestionar vor fi folosite respectând cu strictețe obiectivele definite mai sus. Chestionarul beneficiază de susținerea Scientix, comunitatea învățământului științific din Europa, și Texas Instruments Education Technology GmbH, fiind conceput de EUN Partnership AISBL în colaborare cu Deloitte SAS. Toate datele anonime culese prin intermediul chestionarului vor fi făcute publice online, cu titlu gratuit (acces deschis).
Participanții au posibilitatea să-și dea numele și adresa de e-mail la finele chestionarului, doar dacă doresc să ofere informații suplimentare care să conducă la elaborarea unui studiu de caz. EUN Partnership AISBL este entitatea care va gestiona datele personale. Aceste informații nu vor puse la dispoziția altor entități (spre exemplu, numele și adresa dumneavoastră de e-mail nu vor fi transmise către Texas Instruments), vor fi folosite exclusiv conform scopurilor declarate și vor fi șterse la sfârșitul anului 2018. Dacă aveți întrebări legate de acest chestionar, vă rugăm să luați legătura cu Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Informații despre clasă
🡆 Activitatea dumneavoastră de predare STEM în general

Question Title

* 5. De unde aflați, de obicei, despre resursele didactice pe care le folosiți la ore?
Puteți selecta mai multe variante de răspuns.

Question Title

* 6. Ce materiale/resurse de învățare ați dori să folosiți, dar nu le aveți la dispoziție?

  Nu voi folosi Aș folosi Am nevoie Am nevoie stringentă Nu se aplică (am deja)
Roboți
Senzori, înregistratoare de date
Calculatoare de birou
Calculatoare științifice pentru grafice
Laborator experimental
Simulări online sau pe calculator
Software specific STEM (de ex., Geogebra, Function Plotter, laboratoare la distanță…)
Instrumente pentru realitatea augmentată/realitatea virtuală (inclusiv, de exemplu, laboratoare virtuale)
Resurse pentru învățare personalizată
Resurse pentru elevii cu nevoi speciale
Resurse publicate de companii private ce acționează în domeniile STEM

Question Title

* 7. Ați dori ca școlile să beneficieze de mai mult sprijin din partea companiilor private care acționează în sfera STEM, la următoarele capitole:

  Deloc În mică măsură Într-o oarecare măsură În mare măsură
Să faciliteze vizitele la sediul companiilor.
Specialiștii STEM să susțină prezentări în școli (in situ sau online, prin intermediul seminariilor online).
Să ofere stagii profesorilor.
Să ofere stagii elevilor.
Să ofere resurse didactice școlilor.
Să permită accesul la echipamente.
Dezvoltare profesională
Alte tipuri de sprijin financiar.
🡆 Obstacole în calea implementării unui demers eficient de predare a disciplinelor STEM

Question Title

* 8. Activitatea dumneavoastră de predare a disciplinelor STEM este afectată de următoarele?

  Deloc În mică măsură Într-o oarecare măsură În mare măsură
Număr insuficient de calculatoare
Număr insuficient de calculatoare conectate la Internet
Lățime de bandă sau viteză insuficientă a conexiunii la Internet
Număr insuficient de table interactive
Număr insuficient de calculatoare portabile (laptopuri/notebook-uri)
Calculatoarele școlii sunt depășite și/sau necesită reparații
Lipsa unei formări adecvate a profesorilor
Sprijin tehnic insuficient oferit profesorilor
Sprijin pedagogic insuficient oferit profesorilor
Lipsa de conținut în limba națională
Lipsa de modele pedagogice în privința predării disciplinelor STEM într-o manieră atractivă
Organizarea timpului școlar (orar fix etc.)
Organizarea spațiului școlar (dimensiunea sălilor de clasă, mobilierul etc.)
Presiunea de a-i pregăti pe elevi pentru examene și teste
Lipsa interesului din partea profesorilor
Sprijin interdisciplinar insuficient din partea colegilor
Avantaj zero sau neclar de pe urma utilizării TIC în predarea disciplinelor STEM
Utilizarea TIC în activitatea de predare și învățare nu este un obiectiv al școlii noastre
Constrângeri administrative în accesarea unor conținuturi/materiale adecvate pentru predare
Constrângeri bugetare în accesarea unor conținuturi/materiale adecvate pentru predare
🡆 Sprijin pentru predarea disciplinelor STEM

Question Title

* 9. În țara/regiunea dumneavoastră, activitățile de formare pentru profesorii care predau disciplina dumneavoastră sunt:

Question Title

* 11. Folosiți calculatorul/tableta/telefonul inteligent și Internetul pentru a vă actualiza cunoștințele de specialitate sau pentru a participa la activități de dezvoltare profesională sau personală pe orice temă (legată sau nu de disciplina pe care o predați)?

  Deloc În mică măsură Într-o oarecare măsură În mare măsură
Pentru a căuta informații și a vă actualiza cunoștințele (resurse didactice, articole cu noutăți etc.)
Pentru a participa la cursuri de dezvoltare profesională
Pentru a participa la comunități online (liste de corespondență, Twitter, Facebook, bloguri…)
Pentru a crea materiale noi, fie pentru uz personal (de ex., calendar, site personal, blog personal), fie pentru lecții (de ex., creez materiale didactice digitale pentru elevi).

Question Title

* 12. În ce măsură beneficiați de sprijinul următoarelor grupuri pentru a vă îmbunătăți maniera în care predați disciplinele STEM?

  Sprijin zero/infim Cu precădere sprijin tehnic Cu precădere sprijin pedagogic Atât sprijin tehnic, cât și pedagogic
Alți profesori care predau aceeași disciplină
Alți profesori care predau alte discipline STEM
Alți profesori, care predau discipline diferite de STEM
Coordonatorul TIC/tehnic al școlii
Experți din afara școlii (sectorul industrial…)
Un serviciu de sprijin, comunitate sau site online
Alți angajați ai școlii

Question Title

* 13. Colegii dumneavoastră și directorul școlii împărtășesc o perspectivă pozitivă asupra predării inovatoare a disciplinelor STEM în școala dumneavoastră?
Exemple de modalități inovatoare de predare a disciplinelor STEM: predarea științelor pe baza interogării, învățarea bazată pe proiecte, clasa inversată, utilizarea instrumentelor TIC în disciplinele STEM etc.

🡆 Opiniile și atitudinile profesorului

Question Title

* 14. În opinia dumneavoastră, predarea inovatoare a disciplinelor STEM (cu ajutorul TIC și al abordărilor pedagogice inovatoare) are un impact pozitiv asupra următoarelor?

  Deloc În mică măsură Într-o oarecare măsură În mare măsură
Elevii se concentrează mai mult asupra actului de învățare.
Elevii fac eforturi mai susținute la ore.
Elevii se simt mai independenți în actul de învățare (pot repeta exercițiile dacă este cazul, pot aprofunda subiectele care îi interesează etc.).
Elevii înțeleg mai ușor ce învață.
Elevii își amintesc mai ușor ce au învățat.
Elevii își dezvoltă gândirea critică.
Elevii devin mai interesați de profesiile în domeniile STEM.
TIC facilitează activitățile de colaborare între elevi.
TIC îmbunătățește atmosfera clasei (elevii sunt mai implicați, mai puțin turbulenți).

Question Title

* 15. În ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele enunțuri despre utilizarea TIC în predarea disciplinelor STEM în școală?

  Dezacord total Dezacord De acord Total de acord
TIC ar trebui folosit de elevi pentru a:

...rezolva exerciții și exersa
...căuta informații
...lucra în colaborare
...învăța într-o manieră autonomă
Utilizarea TIC în predare-învățare are un impact pozitiv asupra:

...motivației elevilor
...rezultatelor elevilor
...abilităților de nivel înalt (înțelegerii profunde) ale elevilor
...nivelului de competență la abilitățile transversale (capacitatea de a învăța să înveți, competențe sociale etc.)
Utilizarea TIC în predare-învățare este esențială:

...pentru a pregăti elevii pentru viață și câmpul muncii.
...în secolul al XXI-lea
🡆 Informații personale

Question Title

* 17. Sunteți

Question Title

* 18. Câți ani de activitate didactică aveți (indiferent de școală), incluzând anul acesta școlar?

Question Title

* 19. Vârsta

Question Title

* 20. Cât de des folosiți calculatorul, tableta sau telefonul inteligent în activități ce nu țin de muncă (cumpărături, organizarea fotografiilor, socializare, divertisment, efectuarea unei rezervări, contactarea rudelor și prietenilor)?

Question Title

* 21. Câte lecții/ore predați pe săptămână?

Question Title

* 23. Doriți să oferiți informații specifice despre încă una până la trei clase la care predați?

Question Title

Imagine
Conținutul prezentat în acest document este susţinut prin programul H2020 al Comisiei Europene – proiectul Scientix 3 (convenţie de subvenţie nr. 730009), coordonat de European Schoolnet (EUN). Responsabilitatea pentru conţinutul documentului aparţine exclusiv organizatorului. Documentul nu reprezintă opinia Comisiei Europene (CE), care nu se face responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine acesta.

T