Šis klausimynas skirtas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) mokytojams, dirbantiems pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose (mokantiems 10–19 metų mokinius). Jo tikslas – gauti informacijos apie STEM dalykų mokymo patirtį. Šio tyrimo rezultatai bus viešai paskelbti internete iki 2018 m. pabaigos, taip pat įkelti į „Scientix“ stebėjimo centro svetainę.
Jeigu esate STEM dalyko mokytojas, atsakykite į klausimus ir pateikite savo nuomonę bent apie vieną klasę, kurią mokote STEM dalyko. Jeigu mokote STEM dalykų daugiau nei vieną klasę, klausimyno pabaigoje galėsite pateikti atsakymus apie kitas klases (iki trijų). Jums tereikės atsakyti į tuos apklausos klausimus, kuriuose pateikiama informacija apie konkrečią klasę (1–4 klausimai).
Vartodami žodį klasė, turime omenyje tam tikrą mokinių grupę, lankančią tam tikro dalyko pamoką.
Šio klausimyno tikslas – įvertinti STEM dalykų mokytojų mokymo patirtį pagal tai, kaip jie planuoja mokymo procesą. Klausimyne pateikiami klausimai apie šias sritis: mokymo metodus, išteklius, naudojamus mokytojų ir mokinių mokant ir mokantis STEM dalykų, informacinių ir ryšių technologijų naudojimą mokant dalyko, specialaus mokytojų kvalifikacijos kėlimo būtinumą.
Be to, prie šio tyrimo galite prisidėti ir sutikdami, kad su Jumis būtų susisiekta dėl dalyvavimo atvejo tyrime.
Atsakyti į klausimus prireiks maždaug 20 minučių.

Duomenų rinkimas ir tvarkymas
Duomenys, surinkti mokytojams užpildžius šią anketą, bus naudojami tik, griežtai laikantis prieš tai aptartų tikslų. Šį klausimyną remia „Scientix“, gamtamokslinio ir tiksliųjų mokslų ugdymo Europoje bendruomenė, ir „Texas Instruments Education Technology GmbH“. Klausimyną sudarė „EUN Partnership AISBL“ bendradarbiaudami su „Deloitte SAS“. Visi duomenys, anonimiškai surinkti užpildžius šį klausimyną, bus laisvai prieinami internete (atviroji prieiga).
Jeigu dalyviai nuspręstų suteikti daugiau informacijos ir sutiktų dalyvauti atvejo tyrime, klausimyno pabaigoje galima nurodyti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Asmeninę informaciją, pateiktą šiame klausimyne, tvarko „EUN Partnership AISBL“. Ši informacija bus prieinama tik „EUN Partnership AISBL“ (pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas nebus matomi „Texas Instruments“). Informacija bus naudojama tik apibrėžtiems tikslams, ji bus ištrinta 2018 m. pabaigoje. Jeigu turite su šia apklausa susijusių klausimų, susisiekite su Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Informacija apie klasę
🡆 STEM dalykų mokymas apskritai

Question Title

* 5. Kaip paprastai sužinote apie mokymo išteklius, kuriuos naudojate mokydami dalyko?
Galite pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą.

Question Title

* 6. Kokius mokymo išteklius ar mokomąją medžiagą norėtumėte naudoti, tačiau jų neturite?

  Nenaudočiau Naudočiau Reikia Būtinai reikia Netaikoma (aš jau turiu)
Robotus
Jutiklius, duomenų registravimo įrenginius
Skaičiuotuvus
Grafinius skaičiuotus
Eksperimentinę laboratoriją
Internetinį ar kompiuterinį modeliavimą
STEM dalykams skirtą programinę įrangą (pavyzdžiui, „Geo Gebra“, „Function Plotter“, „Remote Labs“ ir kt.)
Išplėstinės realybės ar virtualiosios realybės priemones (įskaitant, pavyzdžiui, „Virtual Labs“)
Išteklius, skirtus individualizuotam mokymui
Išteklius, skirtus specialiųjų poreikių mokiniams
Išteklius, sukurtus privačių įmonių, veikiančių STEM srityse

Question Title

* 7. Norėtumėte, kad privačios įmonės, veikiančios STEM srityse, daugiau prisidėtų prie mokymo šiais būdais:

  Visai nenorėčiau Galbūt norėčiau Šiek tiek norėčiau Labai norėčiau
Rengtų išvykas į įmonę
STEM dalykų specialistai mokyklose skaitytų paskaitas (tiesiogiai arba internetu)
Įdarbintų mokytojus
Įdarbintų mokinius
Mokykloms suteiktų mokymo išteklių
Leistų naudotis savo įrenginiais
Siūlytų profesinį tobulinimąsi
Prisidėtų kitokia finansine parama
🡆 Kliūtys, trukdančios veiksmingam STEM dalykų mokymui

Question Title

* 8. Ar STEM dalykų mokymą veikia šie dalykai?

  Visiškai neveikia Galbūt veikia Šiek tiek veikia Labai veikia
Trūksta kompiuterių
Trūksta kompiuterių, prijungtų prie interneto
Blogas interneto ryšys ar greitis
Trūksta interaktyviųjų lentų
Trūksta nešiojamųjų kompiuterių
Mokyklos kompiuteriai pasenę ir (arba) juos reikia tvarkyti
Trūksta tinkamo mokytojų rengimo
Mokytojams trūksta techninės pagalbos
Mokytojams trūksta pedagoginės pagalbos
Trūksta medžiagos mokomąja kalba
Trūksta mokymo metodų, kaip patraukliai mokyti STEM dalykus
Mokyklos nustatytas laiko planavimas (nustatytas pamokos laikas ir kt.)
Vietos naudojimas mokykloje (klasės dydis, apstatymas ir kt.)
Spaudimas paruošti mokinius egzaminams ir testams
Susidomėjimo trūkumas iš mokytojų pusės
Trūksta tarpdalykinės pagalbos iš kolegų, dirbančių toje pačioje mokykloje
Naudoti informacines ir ryšių technologijas mokant STEM dalykų nėra naudinga arba nauda neaiški
Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas nėra mūsų mokyklos tikslas
Administraciniai ribojimai pasiekti reikiamą turinį ar medžiagą, skirtą mokymui
Biudžeto ribojimai pasiekti reikiamą turinį ar medžiagą, skirtą mokymui
🡆 Parama STEM dalykų mokymui

Question Title

* 9. Mokytojų, mokančių tokį pat STEM dalyką ar dalykus, tobulinimasis Jūsų šalyje ar regione yra:

Question Title

* 11. Ar naudojate kompiuterį, planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną savo dalykinėms žinioms plėsti arba tobulėti kitoje srityje (t. y. nebūtinai susijusioje su Jūsų mokomu dalyku)?

  Nenaudoju Retai Kartais Dažnai
Aktyviai ieškote informacijos ir plečiate žinias (ieškote mokymo išteklių, skaitote naujienų straipsnius ir kt.).
Dalyvaujate mokymuose, skirtuose profesiniam tobulinimuisi.
Esate internetinės bendruomenės dalis (turite adresatų sąrašą, naudojatės socialiniais tinklais „Twitter“ ir „Facebook“, tinklaraščiais ir kt.).
Kuriate naują medžiagą asmeniniam naudojimui (pavyzdžiui, kalendorių, asmeninę svetainę, tinklaraštį) arba savo pamokoms (pavyzdžiui, kuriate savo skaitmeninę mokymo medžiagą mokiniams).

Question Title

* 12. Ar dažnai sulaukiate pagalbos iš toliau nurodytų grupių, kad galėtumėte patobulinti STEM dalykų mokymą?

  Pagalbos mažai arba ji visai nesuteikiama Dažniausiai techninė pagalba Dažniausiai pedagoginė pagalba Techninė ir pedagoginė pagalba
Kitų mokytojų, mokančių tą patį STEM dalyką
Kitų mokytojų, mokančių kitus STEM dalykus
Kitų mokytojų, mokančių ne STEM dalykus
Asmens, atsakingo už informacinių ir ryšių technologijų koordinavimą mokykloje
Ne mokyklos ekspertų (pavyzdžiui, pramonės ekspertų)
Internetinės pagalbos tarnybos, bendruomenės arba svetainės
Kitų mokyklos darbuotojų

Question Title

* 13. Ar Jūsų kolegos ir mokyklos vadovas teigiamai vertina naujovišką STEM dalykų mokymą Jūsų mokykloje?
Naujoviško STEM dalykų mokymo pavyzdžiai: tyrimais pagrįstas mokslinis švietimas, projektais pagrįstas mokymas, atvirkštinė klasė, informacinių ir ryšių technologijų naudojimas mokant STEM dalykus ir kt.

🡆 Mokytojų nuomonė ir požiūris

Question Title

* 14. Jūsų nuomone, ar naujoviškas STEM dalykų mokymas (naudojant informacines ir ryšių technologijas ir naujoviškus mokymo metodus) turi teigiamą poveikį šiems dalykams?

  Visiškai neturi Galbūt turi Šiek tiek turi Tikrai turi
Mokiniai skiria daugiau dėmesio mokymuisi.
Mokiniai labiau stengiasi mokydamiesi.
Mokydamiesi mokiniai jaučiasi savarankiškesni (jeigu reikia, jie gali dar kartą atlikti pratimus, gilintis į juos dominančias temas ir kt.).
Mokiniai lengviau supranta, ką mokosi.
Mokiniai lengviau prisimena, ką išmoko.
Mokiniai ugdo kritinį mąstymą.
Mokiniai labiau domisi profesijomis, susijusiomis su STEM dalykais.
Informacinės ir ryšių technologijos palengvina mokinių bendradarbiavimą.
Informacinės ir ryšių technologijos pagerina klasės klimatą (mokiniai labiau įsitraukia, mažiau blaškosi).

Question Title

* 15. Kiek sutinkate ar nesutinkate su toliau nurodytais teiginiais apie informacinių ir ryšių technologijų naudojimą mokyklose mokant STEM dalykų?

  Visiškai nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
Informacinės ir ryšių technologijos turėtų būti naudojamos, kad mokiniai:

...atliktų užduotis ir pratimus
...gautų informacijos
...dirbtų bendradarbiaudami
...mokytųsi savarankiškai
Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas mokant ir mokantis teigiamai veikia moksleivių:

...motyvaciją
...pasiekimus
...aukštesnio lygio įgūdžius (geresnį supratimą)
...universaliuosius gebėjimus (mokymąsi mokytis, socialines kompetencijas ir kt.)
Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas mokant ir mokantis yra būtinas norint:

...paruošti mokinius gyventi ir dirbti
...gyventi XXI amžiuje
🡆 Asmeninė informacija

Question Title

* 17. Esate

Question Title

* 18. Įskaitant šiuos mokslo metus, kiek laiko dirbate mokytoju (bet kurioje mokykloje)?

Question Title

* 19. Amžius

Question Title

* 20. Kaip dažnai naudojate kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną veikloms, nesusijusioms su darbu (pvz., apsipirkti, rūšiuoti nuotraukas, bendrauti, pramogauti, užsisakyti viešbutį, susisiekti su šeimos nariais ir draugais)?

Question Title

* 21. Kiek iš viso turite pamokų per savaitę?

Question Title

* 23. Ar norėtumėte pateikti informacijos apie dar vieną, dvi ar tris klases, kurias mokote?

Question Title

Vaizdas
Šiame dokumente pristatytas darbas finansuojamas pagal Europos Komisijos programą „Horizontas 2020“ – projektą „Scientix 3“ (susitarimas dėl dotacijos Nr. 730009), kurį koordinuoja Europos mokyklų tinklas (EUN). Už šio dokumento turinį atsako tik jo kūrėjas. Jis neatspindi Europos Komisijos (EK) nuomonės, EK neatsako už dokumente pateiktos informacijos naudojimą.

T