Upitnik je namijenjen učiteljima koji poučavaju predmete iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u višim razredima osnovne škole te srednjoj školi (učenici u dobi od 10 do više od 19 godina), a cilj je prikupiti informacije o nastavnim praksama u području STEM-a. Rezultati istraživanja bit će dostupni besplatno putem interneta prije završetka 2018. godine i bit će uključeni u Scientixov opservatorij.
Kao učitelja koji poučava u području STEM-a, pozivamo vas da ispunite upitnik i pružite nam povratne informacije o najmanje jednom razredu u kojemu poučavate predmet iz područja STEM-a. Ako poučavate predmet iz područja STEM-a u više razreda, na kraju istraživanja imat ćete mogućnost navesti informacije za do tri dodatna razreda u kojima poučavate predmet iz područja STEM-a tako da ponovno odgovorite samo na pitanja koja se odnose na razrede (pitanja od 1 do 4).
Pod razredom podrazumijevamo zasebnu skupinu učenika koji pohađaju određeni nastavni sat.
Cilj upitnika procijeniti je sadašnje prakse učitelja koji poučavaju u području STEM-a glede načina na koji organiziraju poučavanje. Točnije rečeno, upitnik će istraživati područja kao što su: pedagoški pristupi, vrste resursa kojima se učitelji i učenici koriste kao pomoć u poučavanju i učenju gradiva iz područja STEM-a, upotreba IKT-a u nastavi i potrebe za specifičnim osposobljavanjem učitelja.
Ovom istraživanju možete dodatno doprinijeti tako da pristanete da vas kontaktiramo za studiju slučaja.
Za ispunjavanje upitnika neće vam trebati više od 20 minuta.

Prikupljanje i obrada podataka
Podaci prikupljeni ovim istraživanjem koristit će se isključivo strogo u skladu s prethodno definiranim ciljevima. Upitnik podupiru Scientix, zajednica za prirodoslovno obrazovanje u Europi, i društvo Texas Instruments Education Technology GmbH, a razvila ga je organizacija EUN Partnership AISBL u suradnji s društvom Deloitte SAS. Svi anonimni podaci prikupljeni ovim istraživanjem bit će besplatno dostupni putem interneta (otvoreni pristup).
Ispitanici koji to žele mogu navesti svoje ime i prezime i adresu e-pošte na kraju istraživanja, ali samo ako su zainteresirani za pružanje daljnjih informacija koje će voditi do studije slučaja. Voditelj obrade ovih osobnih podataka je organizacija EUN Partnership AISBL. Ove informacije neće se dijeliti izvan organizacije EUN Partnership AISBL (na primjer, vaše ime i prezime i adresa e-pošte neće se dijeliti s društvom Texas Instruments), koristit će se samo u skladu s navedenim svrhama i bit će obrisane na kraju 2018. godine. Za sva pitanja koja se odnose na ovo istraživanje, obratite se Adini Nistor (adina.nistor@eun.org).
🡆 Informacije o razredu
🡆 Općenito o načinu na koji poučavate u području STEM-a

Question Title

* 5. Na koji način uobičajeno saznajete za resurse za poučavanje koje koristite u razredu?
Možete odabrati više od jednog odgovora

Question Title

* 6. Koje biste resurse/materijale za učenje voljeli upotrebljavati, ali vam nisu na raspolaganju?

  Neću koristiti Mogao bih koristiti Trebam Zaista trebam Nije primjenjivo (već imam)
Robote
Senzore, zapisivače podataka
Kalkulatore
Grafičke kalkulatore
Laboratorij za izvođenje pokusa
Simulacije putem interneta ili računalne simulacije
Posebni softver za područje STEM-a (npr. Geogebra, Function Plotter, Remote Labs…)
Alate za proširenu stvarnost / virtualnu stvarnost (uključujući, primjerice, Virtual labs)
Resurse za personalizirano učenje
Resurse za učenike s posebnim potrebama
Resurse koje objavljuju privatna poduzeća koja posluju u području STEM-a

Question Title

* 7. Voljeli biste da privatna poduzeća koja posluju u području STEM-a pruže više podrške školama tako da:

  Nimalo Vrlo malo Donekle Mnogo Nije primjenjivo (već imam)
Omoguće posjete poduzećima
Profesionalci iz područja STEM-a održe predavanja učenicima u školama (dolaskom u školu ili putem interneta odnosno putem mrežnih seminara)
Ponude prakse za učitelje
Ponude prakse za učenike
Učine resurse za poučavanje dostupne školama
Dopuste pristup računalnoj i drugoj opremi
Osiguraju stručno usavršavanje
Pruže ostale vrste financijske podrške
🡆 Prepreke uvođenju učinkovitog poučavanja u području STEM-a

Question Title

* 8. Utječe li nešto od navedenog na vaše poučavanje u području STEM-a?

  Nimalo Vrlo malo Donekle Mnogo
Nedovoljan broj računala
Nedovoljan broj računala spojenih na internet
Nedovoljna širina pojasa ili brzina interneta
Nedovoljan broj interaktivnih bijelih ploča
Nedovoljan broj prijenosnih računala / notebookova
Školska računala koja su zastarjela i/ili trebaju popravak
Nedostatak odgovarajućeg osposobljavanja učitelja
Nedovoljna tehnička podrška učiteljima
Nedovoljna pedagoška podrška učiteljima
Nedostatak sadržaja na nacionalnom jeziku
Nedostatak pedagoških modela za poučavanje predmeta iz područja STEM-a na privlačan način
Organizacija školskog vremena (fiksni raspored školskih sati itd.)
Organizacija školskog prostora (veličina učionica i namještaj itd.)
Pritisak da se učenici pripreme za ispite i testove
Nedostatak zanimanja kod učitelja
Nedovoljna interdisciplinarna podrška kolega iz škole
Nema koristi ili nije jasna korist od upotrebe IKT-a u poučavanju u području STEM-a
Upotreba IKT-a u poučavanju i učenju nije cilj u našoj školi
Administrativna ograničenja u pristupu odgovarajućem nastavnom gradivu/materijalu
Financijska ograničenja u pristupu odgovarajućem nastavnom gradivu/materijalu
🡆 Podrška poučavanju u području STEM-a

Question Title

* 9. U vašoj zemlji/regiji osposobljavanje učitelja u području STEM-a za vaš predmet/predmete:

Question Title

* 11. Upotrebljavate li računalo / tablet / pametni telefon i internet za nadogradnju znanja iz predmeta koji poučavate ili za osobno ili stručno usavršavanje u bilo kojem predmetu (tj. neovisno o tome je li ili nije povezano s predmetom koji poučavate)?

  Nimalo Vrlo malo Donekle Mnogo
Za aktivno traženje informacija i nadogradnju znanja (resursi za poučavanje, vijesti itd.)
Za pohađanje tečajeva za stručno usavršavanje
Za sudjelovanje u internetskim zajednicama (popisi za slanje, Twitter, Facebook, blogovi...)
Za izradu novih materijala bilo za osobnu upotrebu (npr. kalendar, osobno mrežno mjesto, vlastiti blog) ili za nastavu (npr. izrađujem vlastite digitalne nastavne materijale za svoje učenike).

Question Title

* 12. U kojoj mjeri dobivate podršku od sljedećih skupina za poboljšanje poučavanja u području STEM-a?

  Malo / bez podrške Uglavnom tehničku podršku Uglavnom pedagošku podršku I tehničku i pedagošku podršku
Ostalih učitelja koji poučavaju isti predmet
Ostalih učitelja koji poučavaju različiti predmet iz područja STEM-a
Ostalih učitelja koji poučavaju druge predmete koji nisu iz područja STEM-a
Školskog koordinatora za IKT/tehnologiju
Stručnjaka izvan škole (iz industrije...)
Internetske službe za pomoć, zajednice ili mrežnog mjesta
Ostalog školskog osoblja

Question Title

* 13. Dijele li vaši kolege i ravnatelj škole pozitivnu viziju o inovativnom poučavanju u području STEM-a u vašoj školi?
Primjeri inovativnog poučavanja u području STEM-a uključuju: obrazovanje u prirodoslovlju na temelju istraživanja, učenje na temelju projekata, preokrenuta učionica, uporaba alata IKT-a u obrazovanju u području STEM-a itd.)

🡆Mišljenja i stavovi učitelja

Question Title

* 14. Po vašem mišljenju, ima li inovativno poučavanje u području STEM-a (upotreba IKT-a i inovativnih pedagoških pristupa) pozitivan utjecaj na sljedeće?

  Nimalo Vrlo malo Donekle Mnogo
Učenici su više usredotočeni na svoje učenje
Učenici se više trude oko onog što uče
Učenici se osjećaju samostalnijima u učenju (po potrebi mogu ponavljati vježbe, detaljnije istraživati teme koje ih zanimaju itd.)
Učenici lakše razumijevaju ono što uče
Učenici lakše pamte ono što uče
Učenici razvijaju kritičko razmišljanje
Učenici postaju zainteresiraniji za karijere u području STEM-a
IKT omogućuje suradnički rad među učenicima
IKT poboljšava klimu u razredu (učenici su uključeniji u nastavu, manje ometaju)

Question Title

* 15. U kojoj se mjeri slažete ili ne slažete sa svakom od navedenih izjava o upotrebi IKT-a u poučavanju u području STEM-a u školi?

  U potpunosti se ne slažem Ne slažem se Slažem se U potpunosti se slažem
IKT treba upotrebljavati kako bi učenici:

...rješavali zadatke i vježbali
...pretraživali informacije
...radili suradnički
...samostalno učili
Upotreba IKT-a u poučavanju i učenju pozitivno utječe na:

...motivaciju učenika
...uspjeh učenika
...učeničke vještine više razine (duboko razumijevanje)
...kompetencije za višestruke vještine (učiti kako učiti, društvene kompetencije itd.)
Upotreba IKT-a u poučavanju i učenju neophodna je:

...kako bi se učenici pripremili za život i rad
...u 21. stoljeću
🡆 Osobne informacije

Question Title

* 17. Jeste li

Question Title

* 18. Uključujući ovu školsku godinu, koliko dugo radite učiteljski posao (u svim školama)?

Question Title

* 19. Dob

Question Title

* 20. Koliko često upotrebljavate računalo, tablet ili pametni telefon za druge radnje osim za posao (npr. za kupovanje, organiziranje fotografija, druženje, zabavu, rezerviranje hotelske sobe, kontaktiranje obitelji i prijatelja)?

Question Title

* 21. Koliko nastavnih sati ukupno poučavate svaki tjedan?

Question Title

* 23. Biste li željeli pružiti specifične informacije o jednom do tri dodatna razreda koje poučavate?

Question Title

Slika
Rad predstavljen u ovom dokumentu podupire se iz programa H2020 Europske komisije - projekt Scientix 3 (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 730009), a koordinira ga Europska školska mreža (EUN). Za sadržaj dokumenta u cijelosti je odgovoran organizator i sadržaj ne predstavlja mišljenja Europske komisije (EK) te EK nije odgovoran za nikakvu upotrebu informacija navedenih u dokumentu.

T