Xin vui lòng sử dụng đơn này để cho biết thêm ý kiến phản hồi (ngoài cuộc khảo sát ý kiến đã kết thúc vào ngày 22 tháng 6) về kế hoạch của Sở Giáo Dục Cho Niên Học 2020-2021: Cùng Nhau….Phác Họa Một Con Đường Phía Trước

Vui lòng chọn một chủ đề để bạn cho ý kiến phản hồi của mình và viết vào ô trống nhận xét của bạn về chủ đề đó. Bạn sẽ được cung cấp chỗ để viết nhận xét về các chủ đề khác.

Question Title

* 2. Ý Kiến Phản Hồi Của Bạn:

Question Title

* 3. Bạn có muốn nhận xét thêm về các chủ đề khác hay không?

T