Form ng pahintulot

Layunin: Ang tunghunin nitong proyekto ay matutunan ang mga karanasan ng bagong dating dito sa Canada. Gusto naming malaman kung itong mga karanasan na ito ay may apekto sa kasahayan at buhay ng mga bagong dating. Gusto naming makahanap ng solusyon para sa problema ng mga imigrante dito sa Canada. Ito ay pagkakataon para sa mga baguhan para ibahagi ang kanilang karanasan sa pagdating nila dito sa Alberta.

Research team: Itong proyekto na ito ay pinondohan ng Gobyerno ng Alberta(Alberta Labour) at isinasagawa ng Centre for Race and Culture, Edmonton. Itong proyekto ay pamahalaan ni Rose-Eva Forgues-Jenkins (Project Assistant) at ni Myriam Gerber ( Research Coordinator).

Ito ang kanilang  impormasyon:

Email : projects@cfrac.com

Telepono: 780-425-4644

Opisina: The Centre for Race and Culture is located at 9538 107 avenue NW, Edmonton AB, T5H 0T7

Pagsuri ng etniko: Itong proyekto ay sinuri at inaprubahan ng Community Research Ethnics Board. Kung hindi kayo sang-anon sa aming deskripsyon sa aming impormasyon, o hindi namin nasunod ang inyong mga karapatan, puwede nyong ikontact ang Chair, Community Research Ethics Board sa Community Research Ethics Office (Canada) Corp. c/o Centre for Community Based Research, 190 Westmount Road North, Waterloo, ON, N2L 3G5; o email sa creo@communitybasedresearchc.a at teleponoL 1-888-411-2736.
 
8% of survey complete.

T