Om juniorfondet og hvem som kan få støtte

Norsk Bridgeforbunds juniorfond ble opprettet i 2010 av utvalg for medlemskontakt til juniorbridgens fremme i Norge.

Tiltak som kan få støtte faller inn under en av tre kategorier:
a) Rekruttering av nye juniorspillere, herunder inkludert å skape arenaer for å beholde og/eller ny-rekruttere spillere
b) Spillerutvikling av juniorer, herunder støtte til deltakelse i mesterskap
c) Utvikling av juniorer i administratorroller
Både enkeltpersoner, grupper og klubber som fyller kriteriene over kan søke. Det forutsettes at midlene blir brukt som beskrevet i søknaden, eller i motsatt fall tilbakebetales. NBF kan be om rapport fra tiltaket.

Question Title

* 1. Hvilken kategori faller tiltaket du vil søke midler til inn under?

Question Title

* 2. Beskriv tiltaket

Question Title

* 3. Hva er målet med tiltaket?

Question Title

* 4. Beskriv hva midlene skal brukes til (et enkelt budsjett med tekst og sum):

Question Title

* 5. Kommentarer til budsjettet

Question Title

* 6. Her kan du laste opp fullstendig budsjett eller annen dokumentasjon, f. eks. kopi av billetter e.l.

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 7. Hvorfor skal akkurat du/dere motta støtte fra NBFs juniorfond?

Question Title

* 8. Mottar dere midler til det beskrevne tiltaket fra andre?

Question Title

* 9. Ønsker du å laste opp et vedlegg til søknaden? I så tilfelle kan du gjøre det her.

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 10. Søknadssum fra NBF juniorfond

Question Title

* 11. Har du/dere mottatt støtte til samme tiltak/utstyr/arrangement fra NBFs juniorfond tidligere?

Question Title

* 12. Jeg søker på vegne av:

T