Dotazník pre rodičov detí v materských, základných a stredných školách vo Zvolene

Vážení rodičia,

prosíme vás o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý realizujeme pre potreby tvorby Koncepcie rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 2020 – 2030. Naším cieľom je získať informácie o niektorých oblastiach, ktoré sa týkajú školstva z pohľadu rodičov a pripraviť tak dobré podklady pre stratégiu rozvoja školstva v našom meste. Dotazník je anonymný. Výsledky prieskumu budú zverejnené na webovom sídle mesta.

Čas vypĺňania dotazníka je približne 15 - 20 minút.

Zadávateľ prieskumu: Mesto Zvolen
Realizátor prieskumu: M.B.Consulting, B. Bystrica pre Mesto Zvolen

T