Dobrodošli na anketu

Cilj ove ankete je bolje razumevanje izazova i rešenja sa kojima se nastavnici u obrazovanju za biznis i menadžment sreću u svojim naporima da pitanja siromaštva i nejednakosti uključe u nastavni program, module, programe i kurseve. U tom smislu, anketa ima za cilj da: (1) sagleda napredak ostvaren posle prethodne ankete o odgovornom menadžmentu iz 2012.g. i (2) istraži temu odgovornog obrazovanja za menadžment u svetlu Ciljeva održivog razvoja (COR).

Skrećemo pažnju da anketa koristi reč “siromaštvo” u širem smislu, obuhvatajući i povezani koncept nejednakosti. U kontekstu podučavanja i učenja, siromaštvo se može odnositi i na osnovu/dno piramide, poslovne modele za siromašne, uključiva (inkluzivna) tržišta, itd.

Anketa predstavlja kombinaciju zatvorenih i otvorenih pitanja i zahteva oko 15 minuta da se ispuni. Nema tačnih, ili netačnih odgovora na postavljena pitanja. Možete se opredeliti da ispunite anketu, ili ne. Ukoliko se odlučite za ispunjavanje, možete se zaustaviti na bilo kom pitanju, bez ikakvih posledica. Prikupljeni podaci biće analizovani na agregatnom nivou, dok će odgovori pojedinaca ostati anonimni.

Ukoliko u bilo kom trenutku imate neko pitanje u vezi sa ovom anketom, slobodno se obratite na adrese: Prof. Al Rosenbloom (arosenbloom@dom.edu) ili Prof. Carole Parkes (Carole.Parkes@winchester.ac.uk).

Pre nego što počnete sa ispunjavanjem ankete, molimo Vas da odgovorite na dole postavljeno pitanje


* 1. Pročitao sam navedeno obrazloženje ankete i

T