Seminár NIP a EU-OSHA, 29. júna 2021, Hotel Holiday Inn, Žilina

Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy a ergonómia na pracovisku a v podmienkach home office.
(Prosím formulár vyplňte len v prípade osobnej účasti na seminári v Žiline !!)

Question Title

* 1. E-mail:

Question Title

* 2. Meno:

Question Title

* 3. Priezvisko:

Question Title

* 4. Organizácia:

Question Title

* 5. Pozícia:

Question Title

* 6. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, pozícia, organizácia, emailová adresa, organizáciou Národný inšpektorát práce a EU OSHA, Bilbao v súlade s nariadením EU o GDPR 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje budú využité na organizačné zabezpečenie udalosti.

T