• English
  • Español
  • Tiếng Việt

Bảng câu hỏi về Công viên và Giải trí

Thành phố San Rafael đang phát triển Kế hoạch Tổng thể về Công viên và Giải trí Toàn Thành phố để định hình tương lai của các công viên và khu vui chơi giải trí của chúng ta. Bằng cách lập Kế hoạch tổng thể, chúng tôi sẽ có hướng dẫn để phát triển hơn nữa các công viên và chương trình giải trí của chúng tôi, tạo và duy trì nguồn tài trợ cũng như đặt ra các ưu tiên cho tương lai. Vui lòng dành 15 phút để hoàn thành bảng câu hỏi ngắn gọn này để chúng tôi biết cách bạn tận hưởng các công viên, cơ sở vật chất và các chương trình giải trí của Thành phố cũng như những gì bạn muốn xem để cải thiện trải nghiệm của mình. Bằng cách đưa phản hồi và ý kiến ​​đóng góp của bạn vào quá trình lập kế hoạch, chúng tôi sẽ có thể thúc đẩy hơn nữa chất lượng cuộc sống cho cư dân San Rafael.
Cảm ơn bạn để bạn tham gia vào bảng câu hỏi này!
Thành phố San Rafael

T