Chào mừng và cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát về các nhu cầu và mục tiêu nhà ở của Thành phố San Rafael. Chúng tôi muốn lắng nghe chia sẻ của quý vị về điều giúp cho nhà ở trở nên tuyệt vời và cách chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để tạo ra nhà ở cho tất cả mọi người.
 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chương trình nhà ở của Thành phố, Quy hoạch Nhà ở (Housing Element), mức giá thuê nhà thu nhập thấp và sở hữu nhà ở tại địa chỉ www.sanrafaelhousing.org. Khi quý vị truy cập liên kết này, hãy đảm bảo đăng ký nhận cập nhật thông tin qua email và duy trì kết nối!

T