Trung tâm nghiên cứu Pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD) đang thực hiện cuộc khảo sát về “Quan điểm và nhận thức về hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy tại Việt Nam”. Để có được những thông tin trung thực, khách quan, hữu ích phục vụ cho việc hình thành và phát triển Mạng lưới hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người sử dụng ma túy (Probono Network for Users – PBN4U) tại Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung, góp phần tăng cường tiếp cận công lý cho người sử dụng ma túy tại Việt Nam, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

Xin vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào các ô mà bạn chọn.

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo đảm tính khuyết danh và chỉ nhằm mục đích nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân

Question Title

* 1. Thông tin cá nhân

II. Nhận thức về hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy
Anh/chị có tìm hiểu/nghiên cứu/ cung cấp dịch vụ về lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy?

Question Title

* 2. Anh/chị có tìm hiểu/nghiên cứu/ cung cấp dịch vụ về lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy?

Anh/chị có biết về những kênh hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy không?

Question Title

* 3. Anh/chị có biết về những kênh hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy không?

Anh/chị đã tìm hiểu/nghiên cứu/ cung cấp dịch vụ về hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy trong thời gian bao lâu?

Question Title

* 4. Anh/chị đã tìm hiểu/nghiên cứu/ cung cấp dịch vụ về hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy trong thời gian bao lâu?

III. Quan điểm về hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy
Điều gì thúc đẩy Anh/chị tìm hiểu/nghiên cứu/cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy?

Question Title

* 5. Điều gì thúc đẩy Anh/chị tìm hiểu/nghiên cứu/cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy?

Theo anh/chị, việc hỗ trợ về mặt pháp lý cho người sử dụng ma túy có cần thiết không?

Question Title

* 6. Theo anh/chị, việc hỗ trợ về mặt pháp lý cho người sử dụng ma túy có cần thiết không?

Theo Anh/chị, người sử dụng ma túy thường gặp những khó khăn và cần trợ giúp pháp lý trong vấn đề nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)

Question Title

* 7. Theo Anh/chị, người sử dụng ma túy thường gặp những khó khăn và cần trợ giúp pháp lý trong vấn đề nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)

Anh chị đánh giá thế nào về các chính sách liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy tại Việt Nam?

Question Title

* 8. Anh chị đánh giá thế nào về các chính sách liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy tại Việt Nam?

Mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý đối với người sử dụng ma túy?

Question Title

* 9. Mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý đối với người sử dụng ma túy?

Theo Anh/Chị, mô hình/ cách thức trợ giúp pháp lý cho người sử dụng ma túy nào nên được thực hiện? (Ví dụ: Thông qua mạng lưới luật sư, giảng dạy pháp luật cộng đồng, sinh hoạt nhóm đồng đẳng…)

Question Title

* 10. Theo Anh/Chị, mô hình/ cách thức trợ giúp pháp lý cho người sử dụng ma túy nào nên được thực hiện? (Ví dụ: Thông qua mạng lưới luật sư, giảng dạy pháp luật cộng đồng, sinh hoạt nhóm đồng đẳng…)

Theo Anh/Chị, những khó khăn nào gặp phải khi hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy?

Question Title

* 11. Theo Anh/Chị, những khó khăn nào gặp phải khi hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy?

IV. Quan điểm về việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người sử dụng ma túy (Probono Network for Users – PBN4U) tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực Châu Á nói chung
Theo Anh/Chị, việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người sử dụng ma túy (Probono Network for Users – PBN4U) bao gồm các luật sư, nghiên cứu viên, giảng viên luật và những người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực Châu Á nói chung có cần thiết không?

Question Title

* 12. Theo Anh/Chị, việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người sử dụng ma túy (Probono Network for Users – PBN4U) bao gồm các luật sư, nghiên cứu viên, giảng viên luật và những người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực Châu Á nói chung có cần thiết không?

Những phương thức hỗ trợ nào là cần thiết cho sự hình thành và phát triển của PBN4U? (Kỹ thuật, đào tạo, chính phủ, vv?)

Question Title

* 13. Những phương thức hỗ trợ nào là cần thiết cho sự hình thành và phát triển của PBN4U? (Kỹ thuật, đào tạo, chính phủ, vv?)

Làm thế nào để PBN4U có thể phát triển bền vững?

Question Title

* 14. Làm thế nào để PBN4U có thể phát triển bền vững?

Anh/chị có mong muốn tham gia và ủng hộ cho mạng lưới PBN4U nhằm hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy không?

Question Title

* 15. Anh/chị có mong muốn tham gia và ủng hộ cho mạng lưới PBN4U nhằm hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng ma túy không?

 
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Anh/chị!

T