Vitajte!

 
12% of survey complete.
Arizónska Univerzita

Súhlas s účasťou vo výskume

Názov štúdie: Osobné komunikačné štýly

Vedúci štúdie: Kory Floyd, PhD

Zhrnutie:

Toto je súhlas s účasťou v tomto výskumnom projekte. Účasť na tejto štúdii je úplne dobrovoľná. V tomto súhlase sa nachádzajú dôležité informácie o štúdii, a čo očakávať po rozhodnutí podieľať sa na tejto štúdii. Prosím, zvážte túto informáciu opatrne. Spokojne sa spýtajte otázky predtým, ako sa rozhodnete, či sa zúčastnite alebo nezúčastnite tejto štúdie.

Prečo sa robí táto štúdia?

Cieľom štúdie je zistiť, ako ľudia vnímajú komunikáciu v osobných vzťahoch.

Čo sa stane, ak sa zúčastním na tejto štúdii?

Účasť na štúdii zahŕňa vyplnenie krátkeho dotazníka a elektronické odoslanie odpovedí.

Ako dlho bude trvať vyplnenie dotazníka?

Bude to trvať asi 12 minút.

Koľko ľudí sa zúčastní na tejto štúdii?

Je pozvaných asi 2000 ľudí, aby sa zúčastnili tohto výskumu.

Je možné zrušiť moju účasť na tejto štúdii?

Áno. Účasť je úplne dobrovoľná a každý má právo štúdie sa nezúčastniť. Ak nemáte záujem, spokojne ukončite ďalšie čítanie. Ak Vám budú niektoré otázky nepríjemné, môžete odpovede na ne neuviesť a otázku preskočiť.

Aké riziká a výhody môžem očakávať od účastí v tejto štúdii?

Je možné, že sa budete cítiť mierne nepohodlne pri niektorých otázkach, tieto otázky môžete vynechať. Účasť na výskume nezahŕňa žiadne predvídateľné riziko. Účasť na štúdii Vám môže umožniť zamyslieť sa nad vnímaním vlastnej komunikácie, vzťahov i seba samého. Informácie, ktoré sa budú zdieľať, pomôžu učiteľom a výskumníkom lepšie pochopiť skúsenosť jednotlivcov, ktorí sú v blízkom vzťahu.

Budem finančne ocenený za účasť na tejto štúdii alebo budem mať s tým spojené nejaké výdaje?

Účasť na štúdii je dobrovoľná, nie je honorovaná. S Vašou účasťou nie sú spojené žiadne výdaje okrem investovania Vášho času.

Budú osobné informácie dôverné?

Všetko v dotazníku je úplne dôverné.

T