Mieli Lietuvos gyventojai,
Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto doktorantė Gita Statnickė rengia disertaciją tema „Darbo aplinkos veiksnių poveikis skirtingų kartų darbuotojų asmeniniam įsitraukimui, įsitraukimui į darbą ir organizaciniam įsitraukimui“. Mokslinio darbo vadovė – Prof. dr. Asta Savanevičienė. 

 Kviečiame dalyvauti KTU moksliniame tyrime "Skirtingų kartų darbuotojų įsitraukimas į darbą Lietuvoje", kurio tikslas išsiaiškinti darbo aplinkos veiksnius, lemiančius skirtingoms kartoms priklausančių darbuotojų įsitraukimą į darbą Lietuvos įmonėse / organizacijose.

Tyrime kviečiami dalyvauti visi 16-85 metų amžiaus Lietuvos gyventojai, turintys darbinės patirties.

Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl jo rezultatai po apdorojimo bus viešinami. Tačiau visi duomenys bus pateikiami apibendrinta forma, kurioje nebus įmanoma identifikuoti konkrečios tyrime dalyvavusios organizacijos ir darbuotojo. Garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą. Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai.

Jeigu Jums kiltų kokių nors klausimų, galite kreiptis el. paštu  gita.statnicke@ktu.edu.
Klausimyno pildymas užims 20 minučių.

PILDYMO INSTRUKCIJA
Klausimyne jums pateikiami teiginiai, kurių kiekvieną prašome įvertinti pateiktose skalėse.
Prašome įvertinimą pažymėti kiekvienoje eilutėje ir pasirinkti tik vieną atsakymo variantą.

Iš anksto dėkojame
KTU tyrėja G.Statnickė


045 atsakyta
 

T