Preambul

În contextul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pe perioada 2021-2030, Municipiul Onești derulează un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunităților locale din Onești.

Vă rugăm să completați chestionarul următor, opiniile dumneavoastră vor fi printre cele mai importante argumente în decizia privind proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în Municipiul Onești.

Timpul estimat pentru completare este de aproximativ 10 minute. Nu este nevoie să vă dați numele.

Question Title

* 1. În general, cât de mulțumit sunteți de viața pe care o duceți în localitatea dumneavoastră?
Încercuiți/ bifați răspunsul care vi se potrivește

Question Title

* 2. Cum apreciați nivelul de dezvoltare economică a localității dumneavoastră?
Bifați răspunsul care vi se potrivește

Question Title

* 3. Care credeți că sunt măsurile care pot conduce la dezvoltarea economică a localității dumneavoastră?
Bifați toate răspunsurile pe care le considerați soluții bune și completați „altă sursă”, dacă este cazul

Question Title

* 4. Cum apreciați zona în care locuiți din următoarele puncte de vedere?
Acordați pentru fiecare facilitate, o notă de apreciere

  1. Foarte slabă 2. Slabă 3. Acceptabilă 4. Bună 5. Foarte bună Nu știu/ Nu răspund
Calitatea apei potabile
Calitatea rețelelor de apă și canalizare
Calitatea rețelei de electricitate
Calitatea rețelei de gaze
Calitatea drumurilor publice și a trotuarelor
Infrastructura pentru bicicliști
Transportul public
Traficul rutier
Iluminatul public
Liniște și siguranță publică
Aprovizionare cu produse agroalimentare
Curățenia și salubritatea zonei
Accesul la: parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii
Accesul la: terenuri și facilități pentru sport
Mobilierul urban (bănci, coșuri, garduri, etc)
Acces la unități comerciale
Opțiuni pentru petrecerea timpului liber (activități culturale, evenimente)

T