Survey sa Transportasyon

Page1 / 7
 
English Ι 中文 Ι Español 

Ina-update ng Planning Department ang Transportation Element ng Lungsod na nagtatakda ng mga patakaran para sa ligtas, mabisa, maaasahang paggalaw ng mga tao at bagay papasok at sa San Francisco. Tinutugunan nito ang lahat ng paraang ginagamit ng mga tao upang makalibot.

Isang komprehensibong update ng Transportation Element ang isang pagkakataon nang minsanan sa isang henerasyon. Ang iyong saloobin ay magbibigay ng kaalaman sa pagbuo ng mga patakaran na gagamitin ng mga gumagawa ng desisyon at mga ahensya ng Lungsod para sa mga proyektong may kinalaman ang transportasyon.

Hindi isinisiwalat ng survey na ito ang pagkakakilanlan.

Pagkatapos nitong makumpleto, magkakaroon ka ng pagkakataong ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan kung gusto mong makasali sa isang random na palabunutan upang manalo ng $50 na gift card. Isang mananalo ang pipiliin nang random.

Salamat sa iyong pakikibahagi!

T