Screen Reader Mode Icon

Industrijski izveštaj Evropske asocijacije za dek

Šta je to?

Rukovodstvo EDI je pripremilo anketu na internetu, prevelo je na nekoliko jezika, da bi se dobio Industrijski izveštaj Evropske asocijacije za dekontaminaciju.

Zašto?

Cilj ove inicijative je da se dobiju direktne povratne informacije od kompanija i stručnjaka iz delatnosti, da bi se bolje shvatili trendovi na tržištu i dobile neke prognoze onoga što se može očekivati.

Kako?

Ova anketa će biti urađena u celosti na internetu sa određenim alatima u svrhe istraživanja tržišta.

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i propisima o usklađenosti, ova anketa je potpuno anonimna, niko neće moći da zna ko je šta odgovorio.

Potreban je samo jedan upitnik po kompaniji.

Kada?

Upitnik će biti otvoren od 4. marta do 30. aprila 2024.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za dekontaminaciju je juli 2024.

Šta ja dobijam za uzvrat?

Kao nagradu za vašu saradnju, po završetku ankete, EDI će vam dati besplatan pristup kompletnom izveštaju na internetu, sa svim sakupljenim podacima.

Mogu li da ga podelim?

Da, molimo da pošaljete ovu stranu što je većem broju kompanija moguće, jer će tako anketa biti tačnija i relevantnija. Nije bitno da li su to članovi EDI ili ne, ona je otvorena za sve koji su povezani sa dekontaminacijom u Evropi.

Question Title

* 1. Koja je glavna aktivnost vaše kompanije? 

Question Title

* 2. Gde uglavnom razvijate vašu aktivnost, kao specijalizovana kompanija? 

Question Title

* 3. Koliki prihod je vaša kompanija imala 2023. godine, u vezi sa aktivnostima dekontaminacije?

Question Title

* 4. Kretanje vašeg prihoda, za aktivnosti povezane sa dekontaminacijom:

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2023.
Prognoza za 2024.

Question Title

* 5. Tokom 2023. godine, koji procenat vašeg prihoda je poticao od dekontaminacije:

  Manje od 10% Od 11% do 25% Od 26% do 50% Više od 50% Nije primenjivo
Azbest
PCB
Olovo
Drugi dugotrajni organski zagađivači (POP) (HBCD i drugi dugotrajni organski zagađivači)
Kontaminirano zemljište
Radioaktivni materijali
Druge opasne supstance

Question Title

* 6. Koliko zaposlenih je vaša kompanija imala u 2023. godini, u vezi sa aktivnostima dekontaminacije?

Question Title

* 7. Kretanje vaše radne snage koja se bavi dekontaminacijom

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2023.
Prognoza za 2024.

Question Title

* 8. Ulaganje u obuku vaše radne snage koja se bavi dekontaminacijom:

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2023.
Prognoza za 2024.

Question Title

* 9. Tokom 2023. godine, koliko poslova dekontaminacije ste obavili kao podizvođač:

Question Title

* 10. Koliko ponuda ste morali da date u 2023. da biste sklopili jedan ugovor?

Question Title

* 11. Koji procenat opreme za dekontaminaciju koju je koristila vaša kompanija pripada vama (kupljena ili lizing na duži rok)? 

Question Title

* 12. Tokom 2023. godine, koji je bio procenat korišćenja vaše opreme (mehanizacija i specijalizovani alati), za aktivnosti povezane sa dekontaminacijom?

Question Title

* 13. Kretanje vašeg ulaganja (mehanizacija, oprema i potrošni materijali) za dekontaminaciju:

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2023.
Prognoza za 2024.

Question Title

* 14. Unesite sve druge komentare koje imate ovde:

VAŽNO!

Hvala Vam puno na vremenu i saradnji, anketa je sada završena.

Kao nagradu za vašu podršku, EDI će obezbediti besplatan pristup Industrijskom izveštaju Evropske asocijacije za dekontaminaciju 2024. na internetu.

Vaša e-pošta je sada povezana sa podacima koje ste ranije dali.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za dekontaminaciju je juli 2024.
0 od 14 odgovoreno
 

T