Naším cílem je nabízet zpravodaj, který pro Vás bude jak zajímavý, tak poučný.
Předem děkujeme za několik minut Vašeho času, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku a pomůžete nám tím přizpůsobit náš zpravodaj tak, aby odpovídal Vašim představám.

Question Title

* 1. Jak často náš zpravodaj (eNews) čtete (i jen částečně)?

Question Title

* 2. Jste již zákazníkem SCIA ?

Question Title

* 3. Jaká je podle Vás ideální frekvence vydávání zpravodaje ?

Question Title

* 4. Kolik článků by podle Vás mělo ve zpravodaji být?

Question Title

* 5. Pokud byste si mohli vybrat, co byste zvolili

Question Title

* 6. Jak hodnotíte dosavadní zpravodaje z pohledu ...

  Velmi dobý Dobrý Neutrální Špatný Velmi špatný
Obsahu
Vzhledu

T