Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Tiếng Việt
Ý kiến của quý vị rất quan trọng! Vui lòng dành 5-10 phút để hoàn tất bản khảo sát sau đây. Ý kiến của quý vị sẽ giúp Thành Phố đưa ra các quyết định khó khăn trong việc cấp ngân quỹ cho năm tài khóa 2023-24

Question Title

* 1. Quý vị có liên quan thế nào với Thành Phố Santa Ana?

Question Title

* 2. Nếu biết, mã zip nơi quý vị cư trú, có cơ sở kinh doanh và/hoặc nơi thường đến là gì?

Các câu hỏi sau yêu cầu quý vị chọn hai mục cho mỗi câu hỏi

Question Title

* 3. Các lựa chọn nào sau đây nên là hai điều quan trọng nhất trong các ưu tiên về ngân sách trong năm sau của Santa Ana? Hãy chọn 2 mục.

Question Title

* 4. Các lựa chọn nào sau đây nên là hai điều ít quan trọng nhất trong các ưu tiên về ngân sách trong năm sau của Santa Ana? Hãy chọn 2 mục.

Các câu sau hỏi ý kiến của quý vị về tầm quan trọng của việc cấp ngân quỹ bảo trì lối đi trên vỉa hè, các nỗ lực giảm kẹt xe khi giao thông và tăng cường đèn đường.

Question Title

* 5. Quý vị nghĩ việc tập trung vào các dự án sau đây quan trọng như thế nào đối với Santa Ana?

  Rất quan trọng Khá quan trọng Cũng hơi quan trọng Không hề quan trọng
Cải thiện lối đi trên vỉa hè
Giảm kẹt xe khi giao thông
Tăng cường đèn đường
Các câu sau hỏi ý kiến của quý vị về an toàn công cộng và tầm quan trọng của dịch vụ an toàn công cộng

Question Title

* 6. Quý vị cảm thấy mức độ an toàn ở Santa Ana là như thế nào?

Question Title

* 7. Quý vị nghĩ mức độ quan trọng là như thế nào để Santa Ana tập trung vào các khởi xướng an toàn công cộng?

  Rất quan trọng Khá quan trọng Cũng hơi quan trọng Không hề quan trọng
Giảm thời gian phản ứng của cảnh sát
Đầu tư các dịch vụ cảnh sát khác (Police Athletic & Activity League – Liên Đoàn Vận Động & Điền Kinh Cảnh Sát, chương trình Civilian Ride-Along – Dân Sự Đồng Hành, Đánh Giá Nhóm Phản Ứng của Cảnh Sát)
Cải thiện dịch vụ kiểm soát động vật (động vật vô chủ, thu nhặt xác động vật chết, v.v.)
Các câu sau đây đề nghị quý vị cho ý kiến về tầm quan trọng cho các dịch vụ khác nhau của Thành Phố

Question Title

* 8. Theo quý vị thì tầm quan trọng là như thế nào để Santa Ana tập trung việc tăng cường tiếp cận các nhu cầu căn bản ở địa phương (hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở/nhà ở tạm thời)?

Question Title

* 9. Theo quý vị thì tầm quan trọng là như thế nào để Santa Ana trực tiếp đưa nhiều nguồn hỗ trợ hơn vào việc giảm tình trạng vô gia cư ở Thành Phố?

Question Title

* 10. Theo quý vị thì tầm quan trọng là như thế nào để Santa Ana tăng cường việc áp dụng thực thi luật của thành phố (giấy phạt do cỏ dại mọc quá cao, các tòa nhà bỏ trống, cơ sở kinh doanh bất hợp pháp, v.v.)?

Question Title

* 11. Theo quý vị thì tầm quan trọng là như thế nào để Santa Ana tăng cường cách chia sẻ thông tin công cộng của thành phố (nội dung và sự tiếp cận thông tin dễ dàng)?

Question Title

* 12. Theo quý vị thì tầm quan trọng là như thế nào để Santa Ana tập trung vào các chương trình giáo dục/giải trí sau đây?

  Rất quan trọng Khá quan trọng Cũng hơi quan trọng Không hề quan trọng Tôi chưa tham gia các chương trình được cung cấp này
Tăng cường chương trình được cung cấp ở công viên (thể thao cho thanh thiếu niên, lớp thể dục cho người cao niên, vườn cho công đồng, v.v.)
Tăng cường chương trình cung cấp cho thư viện (Kiến Thức Di Động –Knowledge Mobile, Brainfuse, lớp học về giáo dục cho người cao niên)

Question Title

* 13. Theo quý vị thì tầm quan trọng là như thế nào để Santa Ana tập trung vào tăng cường an ninh và vệ sinh ở các trung tâm giải trí và/hoặc công viên của Thành Phố?

0 của 13 đã được trả lời
 

T