Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Tiếng Việt
  • اردو
  • العربية
  • မြန်မာ
  • 中文(繁體)
  • 한국어

Giới thiệu

Chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn về cuộc sống và trải nghiệm hàng ngày của mọi người trong thời gian xảy ra COVID-19 (còn được gọi là Coronavirus). Kết quả của cuộc khảo sát sẽ thông báo cho chúng tôi, các đối tác và các nhà hoạch định chính sách về các nhu cầu trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của quý vị vào cuộc khảo sát này, dự kiến sẽ mất khoảng 15 phút. Tất cả các câu trả lời sẽ được giữ bí mật. Cuộc khảo sát là ẩn danh, có nghĩa là chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào xác định qúy vị là ai. Quý vị có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào quý vị không muốn trả lời. Sự tham gia của quý vị là tự nguyện. Tham gia hay không là do quý vị lựa chọn. Nếu quý vị chọn không tham gia, tất cả các dịch vụ quý vị nhận được tại trung tâm y tế này sẽ vẫn như cũ và không có gì thay đổi.

Question Title

* Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* Quý vị có phải là cha mẹ hoặc người giám hộ của bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi sống trong hộ gia đình của quý vị không?

T