Municipiului Ploiești elaborează în această perioadă „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Ploiești 2021-2027”, aferentă proiectului „Investiții integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul municipiului Ploiești” (cod SMIS 136182). În cadrul strategiei se vor stabili viziunea și direcțiile clare de acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea polului de creștere în perioada de programare 2021-2027 (menționăm că Polul de Creștere Ploiești-Prahova reprezintă o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ce are în componență, pe lângă municipiul Ploiești, următoarele unități administrativ-teritoriale: Orașul Băicoi, Comuna Ariceștii Rahtivani, Comuna Bărcănești, Comuna Berceni, Comuna Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Dumbrăvești, Comuna Târgșoru Vechi, Comuna Valea Călugărească și Comuna Păulești).

Așadar, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea prezentului chestionar, care va contribui la o mai bună înțelegere a contextului actual la nivelul Polului de Creștere Ploiești-Prahova și la corelarea viziunii de dezvoltare propuse cu nevoile tuturor unităților administrativ-teritoriale ce reprezintă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Interesul echipei de proiect este de a contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii dezvoltării Polului de Creștere Ploiești-Prahova și de a identifica provocările de dezvoltare relevante și actuale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe colega noastră Amelia Pîrvu (amelia.pirvu@civitta.com).

Vă mulțumim pentru participare!
0 of 17 answered
 

T