Здравейте,

Настоящата анкета има за цел да установи тенденциите в предпочитанията на читателите на списание „Вътрешен одитор“ по отношение на публикуваните в него материали.

Въпросите са разделени на две групи:
a) при първата група отговорите изискват да посочите един от двата възможни варианта – „да“ или „не“.
б) При втората група – отговорите може да споделите в свободен текст.

 Благодарим Ви предварително!

Question Title

* 1. Представлява ли интерес за Вас списание "Вътрешен одитор"?

Question Title

* 2. Според Вас списанието предоставя ли актуална информация?

Question Title

* 3. Оценявате ли положително споделянето на опит?

Question Title

* 4. Абонирани ли сте за хартиения вариант на списанието?

Question Title

* 5. Какви теми желаете да се публикуват?

Question Title

* 6. Какви други професионални списания, сайтове, форуми и други източници на информация следите?

Question Title

* 7. Бихте ли се ангажирали с изготвянето на материал за списанието (статия, интервю)?

Question Title

* 8. Бихте ли се ангажирали с превод на специализиран материал за списанието?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T