• English
  • Español
  • Tagalog
  • 中文
Programa sa Pampublikong Pananaliksik ng San Francisco

English | Español | 中文 | Tagalog

 
Mag-sign up para sumali sa pananaliksk sa website sa Lungsod at County ng San Francisco para pahusayin ang online na access sa mga serbisyo ng Lungsod. Kung ikaw ay nakatira o nagtatrabaho sa San Francisco (o gumagamit ng mga website ng SF.gov), gusto naming malaman ang iyong saloobin!  

Tinutulungan ng CivicMakers ang Mga Digital na Serbisyo ng San Francisco (San Francisco Digital Services) na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad, para matuto kami mula sa inyo at mapahusay namin ang mga serbisyong idinisenyo para sa iyo. Nag-aalok ang San Francisco ng higit pang serbisyo online, tulad ng pagkuha ng SF City ID card, lisensya ng kasal, katibayan ng kapanganakan, tulong sa negosyo, o building permit, paglalapat ng abot-kayang pabahay, o pagbabayad ng parking ticket. Dahil sa iyong feedback, mapapadali ang pag-access ng mga serbisyong ito para sa lahat.

Ganito ito gumagana:  
  1. Mag-sign up para sumali sa aming panel sa pananaliksik. 1 minuto lang ang aabutin nito!
  2. Kapag may nauugnay na pag-aaral, magpapadala kami ng imbitasyon. Puwedeng abutin kami ng 2 buwan para itugma ka sa isang session.
  3. Makakausap mo ang isang tagapagsaliksik sa loob ng isang oras.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o komento, mangyaring magpadala ng isang email sa: sfdigital@civicmakers.com

TANDAAN: Dahil sa outbreak ng coronavirus, ang lahat ng session ngayon ay virtual na, sa pamamagitan ng video call. Kakailanganin mong gamitin ang sarili mong laptop o smartphone. 

T