O ankiecie


Dziękujemy za udział w badaniu.
 
To niezależne badanie, prowadzone przez organizację PatientView, dotyczy reputacji korporacyjnej branży farmaceutycznej (i 47 firm farmaceutycznych) w roku 2021 – drugim roku pandemii Covid-19.
 
Na życzenie przesyłamy bezpłatną kopię pełnych wyników badania po ich opublikowaniu (kwiecień 2022 r.).
 
O formacie ankiety:
  • Jeżeli kwestionariusz wypełniany jest na telefonie komórkowym, łatwiej jest to zrobić, trzymając urządzenie POZIOMO.
Po zakończeniu wypełniania kwestionariusza odpowiedzi zostaną zapisane dopiero po kliknięciu przycisku „Gotowe” znajdującego się na końcu.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tego badania, prosimy o kontakt na adres e-mail znajdujący się na końcu ankiety.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Czy chcieliby Państwo skomentować swoją odpowiedź?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Czy Państwa organizacja ma siedzibę lub centralę w Polsce?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Jaki jest zakres geograficzny Państwa organizacji?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przybliżeniu ilu pacjentów aktywnie wspierała i obsługiwała Państwa organizacja?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* e.) Poniżej znajduje się lista 47 największych firm farmaceutycznych z całego świata.

Prosimy wskazać te firmy, które są znane państwa organizacji, oraz firmy, z którymi państwa organizacja współpracowała lub współdziałała?
 

Pod pojęciem „znane” należy rozumieć:
„Poczucie posiadania wystarczającej wiedzy na temat firmy, by móc wypowiadać się na temat jej działań i produktów”.

  Ta firma jest nam ZNANA. WSPÓŁPRACOWALIŚMY lub WSPÓŁDZIAŁALIŚMY z tą firmą.
AbbVie.
Acorda Therapeutics.
Almirall.
Amgen.
Astellas Pharma.
AstraZeneca.
Bayer.
Biogen.
Boehringer Ingelheim.
Bristol Myers Squibb.
Chiesi Farmaceutici (obejmuje też firmę Chiesi GRD).
CSL Behring.
Daiichi Sankyo.
Dr. Reddy’s Laboratories.
Eisai.
Eli Lilly (Lilly).
Ferring.
Gedeon Richter.
Gilead Sciences (obejmuje też firmę Kite Pharma).
Grifols.
Grünenthal.
GSK.
Horizon Therapeutics.
Ipsen.
Janssen.
LEO Pharma.
Lundbeck.
Menarini.
Merck KGaA.
MSD (Merck Sharp & Dohme).
Mylan.
Novartis.
Novo Nordisk.
Octapharma.
Otsuka.
Pierre Fabre Laboratories.
Pfizer.
Roche.
Sandoz.
Sanofi.
Servier.
Sun Pharma.
Takeda.
Teva.
UCB.
Vertex Pharmaceuticals.
ViiV Healthcare.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* f.) Jeśli Państwa organizacja współpracuje/współdziała z firmami farmaceutycznymi:
Jakie są główne typy zależności w zakresie współpracy/współdziałania Państwa organizacji z firmami farmaceutycznymi
?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Pytania dotyczące reputacji korporacyjnejn

Do celów niniejszej ankiety termin „reputacja korporacyjna” należy rozumieć następująco:

STOPIEŃ, DO JAKIEGO FIRMY FARMACEUTYCZNE SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA PACJENTÓW I ORGANIZACJI PACJENCKICH.


Kwestionariusz ma 14 pytań głównych

Prosimy pominąć wszelkie pytania, na które nie mogą Państwo odpowiedzieć (albo które nie mają zastosowania do Państwa organizacji).

Question Title

* NA POCZĄTEK trzy pytanie na temat...
reputacji korporacyjnej branży farmaceutycznej jako całości


Pytanie 1 z 14.
Jak Państwa organizacja ocenia reputację korporacyjną wymienionych sektorów opieki zdrowotnej w roku 2021?

  Doskonała. Dobra. Dostateczna. Słaba. Nie wiem.
Firmy biotechnologiczne.
Producenci leków generycznych.
Firmy świadczące ubezpieczenia zdrowotne (komercyjne).
Firmy świadczące ubezpieczenia zdrowotne (niekomercyjne).
Producenci wyrobów medycznych.
Firmy farmaceutyczne (międzynarodowe).
Pharmacy Benefit Manager (PBM)—jeśli dotyczy to danego kraju.
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej (sektor prywatny).
Apteki.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 2 z 14.
Jak Państwa zdaniem, dobrze czy źle przemysł farmaceutyczny jako całość radził sobie w 2021 roku z zadaniami wymienionymi poniżej (Wszystkie z tych zadań mają wpływ na reputację korporacyjną tej branży wśród pacjentów i organizacji pacjenckich)?

  Doskonała. Dobra. Dostateczna. Słaba. Nie wiem.
Kierowanie się strategią skupienia na pacjencie.
Zapewnianie pacjentom informacji wysokiej jakości.
Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentów.
Innowacyjność.
Wytwarzanie produktów przynoszących korzyści pacjentom.
Zachowanie przejrzystości co do zasad ustalania cen przez firmę.
Zachowanie przejrzystości co do udostępniania danych klinicznych.
Zachowanie przejrzystości co do ujawniania finansowania interesariuszy (np. lekarzy).
Uczciwość w działaniu.
Partnerska współpraca z organizacjami pacjentów.
Zapewnianie pacjentom więcej usług niż tylko dostarczanie leków.
Sprawiedliwa polityka cenowa (nieuzyskiwanie nieprzyzwoicie wysokich dochodów).
Ułatwianie pacjentom dostępu do leków.
Angażowanie pacjentów/organizacji pacjenckich w badania nad lekami/odkrywanie nowych leków (przed rozpoczęciem badań klinicznych).
Angażowanie pacjentów/organizacji pacjenckich w prace nad lekami (włącznie z badaniami klinicznymi oraz po przeprowadzeniu badań klinicznych).
Przyjęcie programu „Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie”.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 3 z 14.
Jak skutecznie branża farmaceutyczna jako całość radziła sobie w zwalczaniu Covid-19 w 2021, drugim roku pandemii – z perspektywy pacjentów?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Prosimy kliknąć „Dalej” poniżej, żeby przejść do głównej części kwestionariusza.

T