• Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español (España)
 • Français
 • Italiano
 • Latviešu
 • Magyar
 • Nederlands
 • Polski
 • Română
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Ελληνικά
 • עברית

Welkom bij deze enquête en dank voor uw interesse.

Het doel dit onderzoek is om de ervaringen van patiënten en verzorgers met longkanker te onderzoeken. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15-20 minuten van uw tijd kosten. Dit project wordt geleid door Lung Cancer Europe (LuCE). LuCE is een non-profit koepelorganisatie die mensen met longkanker en hun naasten op Europees niveau vertegenwoordigt. Momenteel vertegenwoordigt LuCE meer dan 20 patiëntenorganisaties en NGO's die samenwerken voor verbeteringen binnen de longkankergemeenschap.
 • Uw deelname aan deze enquête is anoniem. U wordt niet gevraagd naar uw naam of enige identificeerbare informatie, en u zult niet herkenbaar zijn door uw antwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. We zijn ons ervan bewust dat de term "verzorger" in verschillende talen en landen verschillende dingen betekent. In het kader van deze enquête verwijst het naar informele zorgverlener: familie, vriend, familielid, partner, enz. (geen professionele zorgverleners).
 • Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via luce@etop-eu.org.
 • De resultaten van dit onderzoek zullen in november worden gepresenteerd. Het verslag zal vrij toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld op de website van LuCE: https://www.lungcancereurope.eu/ .

Bedankt voor uw medewerking!

Lung Cancer Europe (LuCE)

T