1. BAHAGIAN A : DEMOGRAFI RESPONDEN

Radio Televisyen Brunei (RTB) menerusi saluran RTB Perdana dan RTB Aneka menyiarkan program-program luar negeri daripada pelbagai genre . Sehubungan dengan itu, Maklum balas daripada orang ramai adalah sangat-sangat diperlukan bagi menambah baik kualiti perisian dan siaran TV khususnya program TV Luar Negeri untuk memenuhi citarasa penonton segenap lapisan masyarakat di negara ini.

Setiap maklumat/ butiran yang diberikan adalah SULIT dan akan dirahsiakan serta digunakan untuk tujuan kajian sahaja.
 
Sebarang pertanyaan dan maklumbalas, boleh lah menghubungi:
Norallizah Haji Ishak, Pegawai Penyelidik
norallizah.hjishak@rtb.gov.bn
+673 8978251
 
 

Question Title

* 1. Umur

Question Title

* 2. Jantina

Question Title

* 3. Pekerjaan 

Question Title

* 4. Daerah :

T