Drodzy Przyjaciele

Potrzebujemy Waszej pomocy pomocy!

Po co!
Międzynarodowe Biuro do spraw Padaczki( IBE) przeprowadza w Europie badanie, aby lepiej poznać stan wiedzy kobiet w wieku rozrodczym  w zakresie zagrożeń związanych z padaczką i ciążą oraz aby ocenić czy przekazywane  informacje są dobrze rozumiane przez pacjentki. Prosimy o wypełnienie naszej  ankiety.

Dlaczego
Jest to bardzo ważny temat i istnieje potrzeba lepszej oceny istniejącej sytuacji, aby zapewnić kobietom lepszą informację  na temat ryzyka związanego z  zagadnieniem ciąży i padaczki. Chcemy  poznać aktualny stan  demograficzny  i ewentualne  braki wiedzy w tym bardzo ważnym obszarze wiedzy zarówno dla matki, jak i jej nienarodzonego dziecka.

Badanie
Badanie to jest pierwszą częścią europejskiego projektu dotyczącego padaczki i ciąży, którego wyniki posłużą do planowania i realizacji przyszłych interwencji poprzez opracowanie wieloaspektowego zestawu narzędzi edukacyjnych. Jeśli faza pierwsza się powiedzie, program zostanie wdrożony w innych regionach.

Co powiedzą nam wyniki ankiety?
Wyniki ankiety pozwolą poznać nam stan wiedzy w następujących kwestiach:

[1] Doświadczenia kobiet z padaczką w wieku rozrodczym
[2] W jakich obszarach musi interweniować IBE
[3] Jak powinien wyglądać nasz program interwencyjny.

Dane uzyskane z ankiety, które są zbierane anonimowo, zostaną  przeanalizowane. Uzyskane wyniki  mogą stanowić podstawę działań w obszarze komunikacji, w tym publikacji w odpowiednim czasopiśmie naukowym.

Możesz nam pomóc, jeśli
Mieszkasz w Europie. Jeśli chcesz wziąć udział w ankiecie, jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 8 minut. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie będziemy w stanie zidentyfikować respondentów.

Twój wkład będzie dla nas bezcenny, więc prosimy o pomoc, poświęcając nam 8 minut swojego czasu.

Data zamknięcia: poniedziałek 8 marca 2021 r

Question Title

* 1. Ile masz lat?

Question Title

* 2. Czy możesz nam powiedzieć, czy jesteś (wskaż odpowiedź):

Question Title

* 3. Proszę napisać ile lat trwała Twoja edukacja

Question Title

* 4. Proszę napisać ile lat trwała Twoja edukacja

Question Title

* 5. Jaki jest Twój obecny stan zatrudnienia?

Question Title

* 6. Ile lat minęło, odkąd po raz pierwszy zdiagnozowano u Ciebie padaczkę?

Question Title

* 7. W jakim kraju mieszkasz?

Question Title

* 8. Czy jesteś członkiem grupy wsparcia dla osób z padaczką lub organizacji zajmującej się padaczką?

Question Title

* 9. Czy znajdujesz się pod opieką neurologa / specjalisty w dziedzinie padaczki / lekarza pierwszego kontaktu, który szczególnie interesuje się padaczką?

Question Title

* 10. Czy kiedykolwiek byłaś w ciąży?

Question Title

* 11. Czy w okresie ciąży przyjmowałaś leki przeciwpadaczkowe?

Question Title

* 12. Czy ciąża była planowana czy nieplanowana?

Question Title

* 13. Czy ciąża była donoszona?

Question Title

* 14. Jeśli odpowiedziałaś „nie” na pytanie 13, czy ciąża została usunięta w sposób elekcyjny (z twojego wyboru)?

Question Title

* 15. Ile masz żywych dzieci? Wpisz liczbę w kwadracie

Question Title

* 16. Czy kiedykolwiek otrzymałaś od kogoś lub sama znalazłaś informacje na temat zajścia w ciążę u kobiety chorej na padaczkę?

Question Title

* 17. Czy otrzymałaś / znalazłaś te informacje przed pierwszą ciążą lub dopiero po niej?

Question Title

* 18. W odniesieniu do otrzymanych informacji, jak łatwy był do nich dostęp?

Question Title

* 19. Jeśli chodzi o otrzymane informacje, jak łatwo było je zrozumieć?

Question Title

* 20. Jeśli chodzi o otrzymane informacje, na ile były one pomocne?

Question Title

* 21. Czy informacje wpłynęły na twoje decyzje dotyczące ciąży, a jeśli tak, to co? Wpisz swoje odpowiedzi w polu poniżej. Twoje komentarze są bardzo cenne.

Question Title

* 22. Kto dostarczył informacje? Proszę zaznaczyć odpowiednie pola

Question Title

* 23. Czy kiedykolwiek otrzymałaś od lekarza informacje dotyczące konieczności rozważenia antykoncepcji podczas przyjmowania leków przeciwpadaczkowych?

Question Title

* 24. Kto dostarczył te informacje? Proszę zaznaczyć odpowiednie pola

Question Title

* 25. Czy kiedykolwiek zostałaś skierowana przez neurologa lub lekarza pierwszego kontaktu do dodatkowej pomocy społecznej i medycznej dostępnej dla kobiet z padaczką?

Question Title

* 26. Czy zostałaś poinformowana o ryzyku związanym z przyjmowaniem niektórych leków przeciwpadaczkowych podczas ciąży?

Question Title

* 27. Czy lekarz zalecił zaplanowanie ciąży?

Question Title

* 28. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 27, jaki lekarz udzielił porady? Proszę zaznaczyć odpowiednie pola.

Question Title

* 29. Gdybyś była jutro w ciąży, czy skontaktowałabyś się z lekarzem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zaprzestaniu przyjmowania przepisanych leków przeciwpadaczkowych? Jeśli to pytanie nie dotyczy Ciebie, przejdź do następnego pytania.

Question Title

* 30. Czy znasz istniejące w Europie / Wielkiej Brytanii rejestry dla kobiet z padaczką, które są w ciąży?

Question Title

* 31. Czy Twoim zdaniem dostępne są jasne i zwięzłe informacje dla kobiet z padaczką, które rozważają zajście w ciążę? Jeśli to pytanie nie dotyczy Ciebie, przejdź do następnego pytania.

Question Title

* 32. Czy unikałabyś zajścia w ciążę, gdybyś przyjmowała leki przeciwpadaczkowe? Jeśli to pytanie nie dotyczy Ciebie, przejdź do następnego pytania.

Question Title

* 33. Czy uważasz, że przekazane Ci informacje na temat padaczki i zagrożeń związanych z ciążą pomogły Ci zdecydować, czy zajść w ciążę?

Question Title

* 34. Czy są jakieś inne informacje, które okazały się pomocne, a jeśli tak, to jakie? Wpisz poniżej swoją odpowiedź w polu poniżej . Twoje komentarze są bardzo ważne.

Chcielibyśmy bardzo podziękować za wypełnienie ankiety.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zagrożeniach związanych z padaczką i ciążą, odwiedź stronę internetową International League Against Epilepsy Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej

IBE European Survey of Epilepsy & Pregnancy supported by a grant from Sanofi-Aventis Groupe
0 z 34 z odpowiedziami
 

T