Page1 / 10
 
10% of survey complete.

Szanowni Państwo,

pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zespół ds. Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów przy współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką i Absolwentami prowadzi badania dotyczące losów zawodowych absolwentów Uczelni. Celem badania jest określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wpłynęły na rozwój karier zawodowych naszych absolwentów. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, którą kierujemy do absolwentów UE w Katowicach. Podkreślamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

T