DEN-CuPID Въпросник - България

Работите ли за или сътрудничите на публична или частна организация, която се занимава с опазването и популяризирането на местното културно наследство? Участвате ли пряко в проекти за културно наследство? Ако отговорът е Да, ние ще Ви бъдем благодарни, ако отделите 5 минути за попълване на следващото проучване.

Целта на изследването е да се направи оценка на състоянието на местните културни ценности и практики, и да се установят потребностите и нагласите на тези, които участват в  проекти за културно наследство (в страните - партньори на настоящата програма: България, Гърция, Италия, Испания). Целта е резултатите да се използват така, че да се разработят висококачествени и иновативни инструменти и курсове за подготовка и обучение на общинските служители и местните действащи лица, участващи или заинтересовани от управление на културни проекти и начинания. Проучването е част от проект Den-Cupid, финансиран по програма ЕРАЗЪМ +.

Ако искате да научите повече за проект Den-Cupid, можете да разгледате уебсайта на проекта. Проучването е анонимно и конфиденциално.

Ако имате някакви въпроси относно изследването, моля, пишете ни на: Elena Simeonova (assistant@ubbsla.org)

Благодарим за Вашето участие!

T