ד"ר נכבד:

המכון הישראלי למחקר ברפואה דחופה מבצע מחקר שהנו בעל חשיבות רבה להבנת מצב השחיקה של רופאי רפואה דחופה וחיפוש אמצעים להקלה עליו. מטרתו למפות את סיבות השחיקה ולהציע פתרונות אפשריים המבוססים על נתוני אמת – נתונים שלך!

אם הנך מועסק במלר"ד בהיקף 50% משרה ומעלה, אנו פונים אליך בבקשה למלא את השאלון הבא העוסק בנושא: "הערכת החומרה ובניית תכנית התערבות להפחתת שחיקה בקרב רופאי רפואה דחופה בישראל".

השאלון הינו אנונימי וממוספר במספר שתקבל מהחוקר. נבקש את הסכמתך שנתוני השאלונים ישמשו למחקר אשר אושר על ידי הוועדה האתית המוסדית והנהלת בית החולים.

יובהר, כי הנך רשאי/ת שלא לענות על כל השאלות שבשאלון או על חלקן.בסיום המחקר נשמח לשתפך בממצאים ובהצעות לשיפורים.

בתודה על שיתוף הפעולה,

פרופ' פנחס הלפרן.

Question Title

* 1. date

תאריך

Question Title

* 2.
תאריך:

Question Title

* 3. מספר משתתף (כפי שניתן לך מצוות החוקרים):‏

Question Title

* 4. מהו גילך (שנים)? ‏

Question Title

* 5. מה המין שלך? ‏

Question Title

* 6. מה המצב המשפחתי שלך? ‏

Question Title

* 7. מספר ילדים?‏

Question Title

* 8. האם אתה עושה פעילות גופנית? ‏

Question Title

* 9. האם אתה שותה אלכוהול?

Question Title

* 10. האם אתה צורך חומרים פסיכואקטיביים? ‏

Question Title

* 11. באיזה בי"ח אתה עובד? ‏

Question Title

* 12. כמה שנים אתה עוסק ברפואה? ‏

Question Title

* 13. כמה שנים אתה עובד במסגרת המלר"ד? ‏

Question Title

* 14. מהי הכשרת המקצועית

Question Title

* 15. בממוצע, כמה שעות קליניות אתה עובד בשבוע במלר"ד? ‏

Question Title

* 16. בממוצע, כמה שעות קליניות אתה עובד במקומות מחוץ למלר"ד? ‏

Question Title

* 17. כמה תורנויות אתה עושה בחודש? ‏

Question Title

* 18. בממוצע, כמה ימים של חופשה אתה לוקח בשנה? ‏

Question Title

* 19. בערך כמה דקות אורכת הנסיעה היומית הממוצעת שלך לעבודה ? ‏

Question Title

* 20. ?האם ב-12 החודשים האחרונים היו לך מחשבות אובדניות

Question Title

* 21. באיזו מידה אתה מרוצה מעבודתך?‏

T