IDFE COVID-19 dotazník: Jak ovlivnil COVID-19 Vás a Váš diabetes?

Úvod

Tento dotazník byl navržen k prozkoumání, jak krize související s COVID-19 ovlivnila osoby žijící s diabetem, jejich životní styl a spokojenost, a také jejich péči o diabetes. Tento dotazník je anonymní a výsledky budou zpracovány dle pravidel GDPR.

Informace, které poskytnete, pomohou IDF Europe vytvořit obraz o vlivu COVID-19 na lidi žijící s diabetem napříč evropským regionem a vyvinout vhodná doporučení.

Pokud nebude stanoveno jinak, vztahují se otázky v tomto dotazníku na zkušenost Vás či Vašeho dítěte pouze během pandemie COVID-19.

Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný odpovídání na tento dotazník, neměl by Vám zabrat více než 15- 20 minut.

Prosíme neváhejte dotazník sdílet!
0 z 75 zodpovězeno
 

T