Screen Reader Mode Icon

Ffurflen Enwebu Gwobrau Mudiad Meithrin 2024 //
2024 Mudiad Meithrin Awards Nomination Form

I enwebu person neu gylch, llenwch y ffurflen enwebu isod yn nodi 3 rheswm pam eu bodd yn haeddu ennill.  Os ydych chi'n dymuno enwebu person neu gylch ar gyfer mwy nag un categori bydd angen i chi lenwi ffurflen ar wahan i bob categori.
Gallwch lwytho uchafswm o 5 llun i gefnogi eich enwebiad. Fe fyddwn yn defnyddio’r lluniau yma ar gyfer Gwobrau Mudiad Meithrin (e.e. ar ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol ayyb) ac felly mae'n bwysig i chi sicrhau bod y caniatad hyn mewn lle ar gyfer unrhyw luniau. Hoffem dderbyn lluniau ar ffurf 'landscape' os yn bosib.
********************

To nominate a person or cylch, fill in the nomination form below stating 3  reasons why they deserve to win. If you wish to nominate a person or group for more than one category you will need to fill in a separate form for each category. You can upload a maximum of 5 photos to support your nomination. We will be using these photos for the Mudiad Meithrin Awards (e.g. on our website, social media etc.) and so it is important for you to ensure that these permissions are in place for any photos. We would like to receive photos in 'landscape' format if possible.

Question Title

* 1. Rwy'n enwebu // I nominate.....

Question Title

* 2. Enw Cylch Meithrin / Cylch Ti a Fi / Meithrinfa / Day Nursery Name

Question Title

* 3. Rheswm 1 // Reason 1

Question Title

* 4. Rheswm 2 // Reason 2

Question Title

* 5. Rheswm 3 // Reason 3

Question Title

* 6. Categori // Category

Question Title

* 7. Llun 1 i gefnogi'r enwebiad // Image 1 to support your nomination

PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 8. Llun 2 i gefnogi'r enwebiad // Image 2 to support your nomination

PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 9. Llun 3 i gefnogi'r enwebiad // Image 3 to support your nomination

PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 10. Llun 4 i gefnogi'r enwebiad // Image 4 to support your nomination

PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 11. Llun 5 i gefnogi'r enwebiad // Image 5 to support your nomination

PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 12. Eich enw llawn // Your full name

Question Title

* 13. Eich cyfeiriad ebost // Your Email Address

0 of 13 answered
 

T