Kính thưa Qúy Doanh nghiệp!

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam (UNDP Việt Nam) đang tiến hành nghiên cứu đánh giá về mức độ nhận thức và khả năng áp dụng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu này được Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Chuyển đổi Tổ chức (T&C Consulting) thực hiện trong khuôn khổ Dự án Kinh doanh có trách nhiệm của UNDP Việt Nam với sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển.

Nghiên cứu về chủ đề này lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Do đó, phản hồi của Quý Doanh nghiệp rất có ý nghĩa để giúp UNDP Việt Nam thiết kế các chương trình đẩy mạnh thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại các doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững và đảm bảo một hành tinh tốt hơn cho tất cả chúng ta.

Mọi thông tin trong phiếu khảo sát này sẽ được giữ kín và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Phiếu khảo sát này sẽ mở đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, thời gian trả lời phiếu khảo sát khoảng 15 phút và hoàn toàn tự nguyện. 

Nếu có câu hỏi liên quan hoặc muốn tìm hiểu thêm về nghiên cứu, Ông/Bà vui lòng liên hệ với bà Hoàng Thanh Lê, thành viên nhóm nghiên cứu tại số điện thoại: 0936-681-386 và/hoặc email htle@tc-consulting.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác với thời gian dành cho khảo sát này của Quý Doanh nghiệp và Ông/Bà!

T